Vil du være med på tur til Paris?

Paris

Turen går til Paris i uke 48, fra søndag 26. november til lørdag 2. desember. Vertsskole er OCCE-Lycée professionnel Claude-Anthime Corbon som ligger i landets hovedstad.

Avreise til Paris er søndag 26. november. Vi kommer ned til hovedstaden og innlosjerer oss på et ungdomsherberge, hvor dere vil kunne dele rom med elever fra andre land. Dette er et prosjekt hvor Hellas, Romania, Ungarn, Frankrike, Belgia, Storbritannia, Italia og Norge deltar. Vi vil kunne bruke mye tid ved den franske skolen i løpet av uka og det vil være fullt opplegg alle dager. Lørdag reiser vi hjem igjen. Alle omkostninger er dekket av prosjektmidlene våre; reise, mat og opphold, men dere må regne med å ta med litt lommepenger.

Språkkunnskaper og konfliktløsing

I Paris vil dere møte elever fra alle de andre deltakerlandene, og arbeidsspråket er engelsk. Allikevel oppfordrer vi elever med franskkunnskaper å søke. Å snakke fransk kan som kjent være en fordel i Frankrike! Dere blir plassert i internasjonale team og løser oppgaver sammen. Temaet er «Respect 4», som er et stort tema og noen av arbeidsoppgavene i Paris vil blant annet være å lage ulike holdningskampanjer på emnet, trene opp elever i å være meglere, og lage ulike videoer med forslag til hvordan løse en konflikt. Mer om programmet og informasjon om turen kommer senere.

Send inn en søknad!

Hvis du er interessert, skriver du en søknad til: Ragnhild Krog og Hege Linnerud Næss innen mandag 25. september 2017. Mailadressene finner du nederst i denne saken. Det er viktig at søknadsfristen overholdes. Søknaden skal være på engelsk, ca. 250 ord, og du skal skrive om hvorfor du er motivert for dette prosjektet og temaet «respekt». Legg gjerne ved et bilde av deg selv. Vi velger ut 4 elever på bakgrunn av søknaden, språkkunnskaper, lavt fravær, god orden og atferd, utadvendthet samt en anbefaling fra kontaktlærer. Samme dag som søknaden sendes, må vi ha en bekreftelse på mail fra foreldrene dine om at de samtykker i at du får dra. I søknaden må du også skrive ned telefonnumrene til deg selv og dine foreldre, og notere ned eventuelle allergier.

Generell info om prosjektet

Lambertseter videregående skole har siden 2015 deltatt i et internasjonalt Erasmus+ samarbeidsprosjekt. Vi har tidligere dratt til Italia og Hellas med elever. Prosjektet avsluttes dette skoleåret med tur til Paris nå i november og en tur til Ungarn våren 2018. Prosjektet innebærer noe møtevirksomhet og forberedelse i forkant. Det blir også arrangert et enkelt informasjonsmøte for de som kommer med og foreldrene deres i forkant av turen. Dato for dette møtet kommer vi tilbake til.

Høres dette spennende ut? Meld deg på da vel!

Med vennlig hilsen

Ragnhild Krog og Hege Linnerud Næss

Mail Ragnhild: ragnhi2407@osloskolen.no

Mail Hege: henaa005@osloskolen.no