Vil du være med på utvekslingstur til Ungarn?

Budapest!

Er du VG1 eller VG2-elev og ønsker å være med på utvekslingstur til Budapest i mars? Vi velger ut 4 elever, 2 jenter og 2 gutter, til å delta i Lambertseters internasjonale Erasmusprosjekt kalt "Respect 4 – Education without barriers". Turen går til Budapest søndag 18. mars til lørdag 24. mars. Vertsskole er Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola og ligger i landets hovedstad. Avreise til Ungarn er søndag 18. mars. Vi kommer ned til hovedstaden og dere vil bli møtt av vertsfamiliene deres. Alle elevene bor hos hver sin ungarske familie. Dere vil derfor kunne bruke mye tid sammen med din vertsfamilie og vertselev. Vi har erfart at man blir svært knyttet til sin "nye familie" i løpet av en kort uke!

Internasjonalt prosjekt

Dette er et prosjekt hvor Hellas, Romania, Ungarn, Frankrike, Belgia, Storbritannia, Italia og Norge deltar. I Ungarn vil dere møte elever fra alle de andre deltakerlandene, og arbeidsspråket er engelsk. Allikevel oppfordrer vi elever med andre språkkunnskaper å søke også. Skriv gjerne i søknaden hvilke språk du mestrer. Dere blir plassert i internasjonale team og løser oppgaver sammen. Vi vil kunne bruke mye tid ved den ungarske skolen i løpet av uka og det vil være fullt opplegg alle dager. Alle omkostninger er dekket av prosjektmidlene våre; reise og opphold er dekket av prosjektet og mat vil dere kunne få i familiene eller i skolens kantine. Det kan derimot være lurt å ha med litt lommepenger.

Send inn en søknad!

Hvis du er interessert, skriver du en søknad til Ragnhild Krog og Hege Linnerud Næss innen onsdag 20. desember - altså før juleferien går i gang! Mailadressene finner du nederst i denne saken. Det er viktig at søknadsfristen overholdes. Søknaden skal være på engelsk, ca. 250 ord, og du skal skrive om hvorfor du er motivert for dette prosjektet og temaet «respekt», samt hvilke språk du mestrer og eventuelle allergier. Legg gjerne ved et bilde av deg selv. Vi velger ut 4 elever på bakgrunn av søknaden, språkkunnskaper, lavt fravær, god orden og atferd, utadvendthet samt en anbefaling fra kontaktlærer. Samme dag som søknaden sendes, må vi også ha en bekreftelse på mail fra foreldrene dine om at de samtykker i at du får dra. I søknaden må du også skrive ned telefonnumrene til deg selv og dine foreldre.

Generell info om prosjektet

Lambertseter videregående skole har siden 2015 deltatt i et internasjonalt Erasmus+ samarbeidsprosjekt. Vi har tidligere dratt til Italia, Hellas og Frankrike med elever. Prosjektet avsluttes dette skoleåret med tur til Ungarn. Prosjektet innebærer noe møtevirksomhet og forberedelse i forkant. Det blir også arrangert et enkelt informasjonsmøte for de som kommer med og foreldrene deres i forkant av turen. Dato for dette møtet kommer vi tilbake til.

Høres dette spennende ut? Vi håper å se din søknad i bunken!

Med vennlig hilsen

Ragnhild Krog og Hege Linnerud Næss

Mail Ragnhild: ragnhi2407@osloskolen.no

Mail Hege: henaa005@osloskolen.no