Vitnemål og kompetansebevis

Juniruss 2020

Det er viktig at dere kontrollerer karakterene.

Vitnemål og kompetansebevis

Hvis du har fullført og bestått i alle fag, får du vitnemål. Elever som har strøket i ett eller flere fag, eller har fått ”ikke vurdert” (IV) får ikke vitnemål, men et kompetansebevis. Et kompetansebevis er et dokument som lister opp alle fagene du har hatt i løpet av de tre (eller flere) årene i videregående skole med karakter (eller "IV").

Vi vil gjøre vårt ytterste for å dele ut vitnemålene i forbindelse med avslutningen på Chateau Neuf onsdag 17. juni. Skulle det ikke være klart innen den tid sender vi ut beskjed om når det kan hentes. De som venter på en karakter fra privatisteksamen vil ikke få vitnemålet før tidligst mandag 22. juni.

Ønsker du vitnemålet ditt også på engelsk, må du bestille dette i resepsjonen. Det kan du gjøre allerede nå. Originalvitnemålet bør du ta godt vare på. Husk at du aldri må sende fra deg originalvitnemålet. Trenger du bekreftede kopier kan du henvende deg i vår resepsjon. Vitnemålet overføres automatisk elektronisk til nasjonal vitnemålsdatabase og samordna opptak bruker dette. Du må likevel kontrollere at det ligger inne (se avsnitt under). 

Hvis du oppdager feil må du si fra til studieleder. Har du vært oppe til eksamen som privatist i et skriftlig fag nå i vår, så kan du hente vitnemålet ditt mandag 22. juni mellom kl. 09:00 og 15:00. Vitnemål og kompetansebevis som ikke er hentet sendes ut per post etter dette.

Viktig: Kontroll av elektronisk vitnemål

Det er viktig at du før 1. juli kontrollerer at du har et elektronisk vitnemål. Dette finner du ut ved å logge deg inn i søknaden din på samordna opptak. Hvis du ikke har fått et elektronisk vitnemål som du kan se i søknaden din innen 1. juli, må du laste opp et bilde eller PDF av vitnemålet ditt senest 1. juli under "Dokument" i søknaden din. Skolen understreker at det er elevenes eget ansvar å laste opp et bilde eller PDF av vitnemålet innen 1. juli dersom elektronisk vitnemål ikke ligger på Samordna opptak.

Skolens åpningstid i sommerferien

Fram til og med fredag 26. juni er kontoret betjent hver dag kl. 08:00 - 15:00. Fra og med mandag 29. juni til og med fredag 3. juli er kontoret åpent kl. 10:00 – 14:00. Senest fredag 3. juli skriver vi ut nye vitnemål og kompetansebevis til elever som har fått endret karakter på standpunkt etter klagebehandling. Elever som har fått nye karakterer prøver vi å kontakte på telefon, og nye vitnemål/kompetansebevis kan hentes på kontoret senest 3. juli. De elevene vi ikke får tak i, eller som ikke henter vitnemål/kompetansebevis, får vitnemålet/kompetansebeviset tilsendt i posten.

Har du spørsmål om vitnemål og kompetansebevis i perioden 6. juli – 3. august, henvender du deg til Utdanningsadministrasjonen i Oslo, Grensesvingen 6 på Helsfyr. Her vil det være en vakttjeneste som tar seg av hastesaker i forbindelse med vitnemål og kompetansebevis.

Spørsmål før den tid? Kontakt resepsjonen eller studieleder Kristin Hove Pedersen, mobil 95 24 15 80/ e-post kristin.h.pedersen@osloskolen.no.

Klagefrister

Vg3: Hurtigklagefrist for klager på standpunktkarakter er tirsdag 16. juni kl. 15:00. 

Alle trinn: Ordinær klagefrist er 10 dager fra 12. juni, det vil si mandag 22. juni kl. 15:00.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at medhold i klagenemnda ikke automatisk fører til at karakteren blir endret og at karakteren også kan bli satt ned.

Hvis du vil klage på en standpunktkarakter, bør du først be din faglærer om en begrunnelse for karakteren. Ønsker du fortsatt å klage etter at du har fått begrunnelsen, leverer du en skriftlig klage i resepsjonen. I klagen bør du begrunne hvorfor du mener karakteren ikke er riktig. Klagen må ha din underskrift og klager kan derfor ikke sendes som e-post. Resepsjonen bekrefter at klagen er mottatt ved at du får en kopi av klagen med påskrift om at den er mottatt.

Hurtigbehandling av klage for VG3: Hvis du leverer klagen før tirsdag 16. juni kl. 15:00, kan klagen behandles før sommerferien. En eventuell endring av karakteren kan da komme på vitnemålet innen ettersendingsfristen for høyere utdanning. Hvis du leverer senere, vil klagen bli behandlet etter sommerferien.

Klagen din sendes av skolen til Oslo kommunes klagenemnd sammen med lærerens skriftlige begrunnelse for karakteren og med rektors redegjørelse for hvordan karakteren er satt. Klagen behandles av klagenemnda. Hvis eleven får medhold i klagen, sendes saken tilbake til skolen for ny vurdering. Rektor fastsetter endelig karakter etter å ha gjennomført en ny vurdering sammen med faglærer og med utgangspunkt i det klagenemnda har påpekt.