"Websak" innføres i Osloskolen

Gjeng med ungdom sitter i solen.

Skolen får ny e-post og postadresse fra og med 11. september 2018. Vennligst benytt den nye adressen ved fremtidige henvendelser til skolen.

E-post:

postmottak@ude.oslo.kommune.no

Postadresse:

Oslo kommune, Utdanningsetaten
Lambertseter vgs
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Hvis du skal kontakte skolen per e-post eller post etter 11.september 2018, må du benytte de nye adressene.