YoU-fokus de kommende ukene

Fagkoordinatorer på personalseminar

De neste ukene har vi fokus på fremtiden og videre valg av både fag på skolen og studier etter videregående. I oversikten under ser dere hvilke utdanningsinstitusjoner som besøker skolen vår de neste ukene i midttimen (kl. 11:35-12:30). Det vil bli foredrag i aulaen og mulighet til å snakke med representanter fra de ulike utdanningsinstitusjonene. Benytt anledningen til å orientere deg!

Her ser du hvilken institusjon som kommer på besøk hvilken dag:

Torsdag 23. januar er selve YoU-dagen, med et helt eget program for alle tre trinn. Programmet denne torsdagen ser slik ut:

Fredag 24. januar vil VG2 gjennomføre valg av programfag til VG3. I uke 5 vil VG1 gjennomføre sitt fagvalg til VG2.

Lykke til med utforsking og valg for fremtiden!

PS: Bildet er fra personalseminaret på Klækken. Der personalet forberedte seg på fagfornyelsen og fremtidens klasserom :)