Ledelse og ansatte

Siv Jacobsen Rektor

 Siv Jacobsen
 928 84 378

 E-post: siv.jacobsen@ude.oslo.kommune.no

 

Assisterende rektor

Brit Helle

934 19 303

E-post: brit.helle@ude.oslo.kommune.no

 

Studieleder

Lars Lilleborgen

907 67 994

E-post: lars.lilleborgen@ude.oslo.kommune.no

 

Leder av rådgiverteam

Ingrid Vaage

469 55 942

E-post: ingrid.vaage@osloskolen.no

 

Pernille Støvland Avdelingsleder idrettsfag, elever i idrett på VG1, VG2 og VG3

 Pernille Støvland
 908 96 817

 E-post: pernille.stovland@ude.oslo.kommune.no

 

 

Avdelingsleder realfag, elever på VG1

Gard Andresen

990 06 797

E-post: gard.andresen@ude.oslo.kommune.no

 

Avdelingsleder språk, elever på VG2 

Roy Dorholt

913 14 401

E-post: rodoa006@osloskolen.no

 

Avdelingsleder samfunnsfag , elever på VG3

Thomas Peterson

481 34 822

E-post: thomas.peterson@ude.oslo.kommune.no

 

 Glenn FalchAdministrativ leder

 Glenn Falch
 992 73 577

 E-post: glenn.falch@ude.oslo.kommune.no

 

 

Spesped. avdeling

Barbro Parmer

904 05 382

E-post: barbro2011@osloskolen.no