Hovedseksjon

Vår profil

Lærer og elever samarbeider Foto: T.A.Bordervik

På Lambertseter jobber vi for at alle elever skal oppleve

  • Mestring
  • Motivasjon
  • Medskaping

Gjennom fokus på skolens tre M'er jobber vi for at elevne skal ta aktiv del i egen læringsprosess og oppleve glede over ny tilegnet kunnskap. 

Vi på Lambertseter videregående skole legger vekt på å gi elevene en trygg og god opplæring. Elevene skal oppleve faglig, sosial og individuell utvikling de tre årene de er hos oss.

Vi har ca 870 elever fordelt på Studiespesialisering (ST), idrettsfag (ID)  og en spesialpedagogisk avdeling for multifunksjonshemmede elever. Fagtilbudet vårt er unikt og elevene kan velge spennende fagkombinasjoner. Elever fra ST kan for eksempel velge programfagene toppidrett fotball/håndball, lederutvikling eller friluftsliv. Elever på ID kan ta fag som gjør elevene kvalifisert til studier med spesielle krav, som siviløkonom eller ingeniørutdannelse.

Vårt mål er at alle elever skal fullføre og bestå i fagene sine, og oppnå gode resultater. Når elevene trives på skolen, er det lettere å møte opp og jobbe jevnt og godt. Derfor jobber vi systematisk med det psykososiale miljøet ut i fra et helsefremmende perspektiv. Elevene får tett oppfølging av kontaktlærere, faglærere, rådgivere, helsesøster, studieleder og ledere. Våre elever trives på skolen, noe et aktivt elevmiljø og elevråd bidrar til.  Elever på idrettslinjen arrangerer aktivitetsdager og interne turneringer. Andre sosiale aktiviteter er felleslunsj for alle elever, og nyttårsball.

 

Skolen arbeider for at elevene skal utvikle nysgjerrighet, sette seg høye mål og ønske å studere videre på universitet og høyskole.

 

Velkommen til oss!

Hilsen
Kathrine Reine, rektor