Hovedseksjon

Vår profil

Lærer og elever samarbeider Foto: T.A.Bordervik

Logoen til Lambertseter er sammensatt av mange L'er. De symboliserer alle oss på Lambert – vi er forskjellige mennesker, fra forskjellige steder og med ulike bakgrunner, vi har forskjellige roller – og samtidig er det plass til oss alle sammen i samholdet vi skaper. Vi setter eleven og læring i sentrum av alt vi gjør. I sentrum av logoen synes du kanskje at du ser en stjerne? Det passer oss perfekt - vi synes at elevene er våre stjerner i vårt sentrum.

Skolen er en av de best søkte i Oslo, og har stolte og dyktige lærere, og engasjerte og aktive elever.

Elever fra 35 ungdomsskoler

Lambertseter videregående skole ligger på Karlsrud i Nordstrand bydel i Oslo. Lambertseter vgs er en nyoppusset skole med studiespesialisering (ST) og idrettsfag (ID). Skolen er godt søkt, og elevene kommer fra 35 ulike ungdomsskoler. Skolen har et godt læringsmiljø med leksehjelpssenter og lærere som virkelig bryr seg om elevene sine.

Fagtilbudet vårt er unikt. Elevene kan velge spennende fagkombinasjoner fra studiespesialisering, idrettsfag og musikk/dans/drama. Elever fra ST kan for eksempel velge programfagene toppidrett fotball/håndball, lederutvikling, friluftsliv eller musikk. Elever på ID kan ta fag som gjør elevene kvalifisert til studier med spesielle krav, som siviløkonom eller ingeniørutdannelse.

Studiespesialisering og idrett

På Lambertseter videregående skole finner man linjene studiespesialisering og idrettsfag. Lambertseter har også en spesialpedagogisk avdeling for multifunksjonshemmede elever.

Som en følge av at Lambertseter videregående skole får elever fra om lag 35 ungdomsskoler, representerer den et tverrsnitt av Oslos befolkning. Om lag 20 prosent av elevene har minoritetsspråklig bakgrunn, og miljøet er uformelt og inkluderende. Skolen skårer høyt på miljø og trivsel i elevundersøkelsene.

Godt sosialt miljø

Den årlige Lambertseterrevyen konkurrerer ofte om å være Oslos beste, og engasjerer bredt blant elevene. Elever på idrettslinjen arrangerer aktivitetsdager og interne turneringer. Andre sosiale aktiviteter er felleslunsj for alle elever og nyttårsball.