Hovedseksjon

REDE

Drivhuseffekt

Som universitetsskole har Lambertseter videregående skole flere samarbeidsprosjekter med UiO. Representasjon og deltakelse i naturfag er et prosjekt der lærere på skolen samarbeider med forskere i lærerutdanningen ved ILS om utvikling av undervisning.

På Lambertseter har dette resultert i nye og forbedrede opplegg for å undervise om drivhuseffekt og klimatiltak. To videregående skoler og en skole på ungdomstrinnet deltar i prosjektet.

Ved hjelp av før- og ettertester, videoopptak og intervjuer med elever, lærere og studenter, analyserer forskerne hvordan representasjoner blir tolket og anvendt. 

Du finner mer info på prosjektets hjemmeside:

https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/rede/