Friluftsliv

Finse2016

Det å være ute i ulike naturmiljøer til forskjellige årstider kan bidra til kjennskap til naturen, og gi elever en forståelse av hvor viktig det er å ta vare på den. Opplæringen i programfaget friluftsliv skal bidra til kunnskap om bærekraftig utvikling og om hvordan en kan videreutvikle friluftslivet på en naturvennlig måte. Samtidig gir det et godt grunnlag for å vurdere friluftsaktiviteter som utvikles i grenselandet mellom friluftsliv, reiseliv, idrett og motorisert ferdsel.

Positive opplevelser

Opplæringen skal også utvikle evnen til omsorg og forpliktende samarbeid, som er forutsetninger for positive opplevelser sammen med andre. Opplæringen skal stimulere til personlig utvikling ved å styrke evnen til å mestre utfordringer og gi muligheter til å flytte grenser. Naturopplevelse er selve kjernen i friluftsliv, og opplevelsesbasert læring er derfor sentralt. Praksis, refleksjonsnotater og vurdering av egen utvikling skal bidra til å oppfylle formålet med programfaget.

Friluftsliv - nesten som "71 grader nord"?

Noen stikkord:
• Ski, padling, sykling, toppturer
• Utfordring, opplevelse, læring i natur
• Mini-ekspedisjoner og ukesturer
• Sosialt samvær
• Avspasering og tid til lekser i skoletiden
• Ingen krav til forhåndskunnskaper, men du må like å være ute på tur!