Hovedseksjon

Friluftsliv

Finse2016

Det å være ute i ulike naturmiljøer til forskjellige årstider kan bidra til kjennskap til naturen, og gi elever en forståelse av hvor viktig det er å ta vare på den. Opplæringen i programfaget friluftsliv skal bidra til kunnskap om bærekraftig utvikling og om hvordan en kan videreutvikle friluftslivet på en naturvennlig måte. Samtidig gir det et godt grunnlag for å vurdere friluftsaktiviteter som utvikles i grenselandet mellom friluftsliv, reiseliv, idrett og motorisert ferdsel.

MicrosoftTeams-image (97).png

Positive opplevelser

Opplæringen skal også utvikle evnen til omsorg og forpliktende samarbeid, som er forutsetninger for positive opplevelser sammen med andre. Opplæringen skal stimulere til personlig utvikling ved å styrke evnen til å mestre utfordringer og gi muligheter til å flytte grenser. Naturopplevelse er selve kjernen i friluftsliv, og opplevelsesbasert læring er derfor sentralt. Praksis, refleksjonsnotater og vurdering av egen utvikling skal bidra til å oppfylle formålet med programfaget.

Friluftsliv - nesten som "71 grader nord"?

Noen stikkord:
• Ski, padling, sykling, toppturer
• Utfordring, opplevelse, læring i natur
• Mini-ekspedisjoner og ukesturer
• Sosialt samvær
• Avspasering og tid til lekser i skoletiden
• Ingen krav til forhåndskunnskaper, men du må like å være ute på tur!

MicrosoftTeams-image (94).png