Hovedseksjon

Fadderordningen på Lambertseter

Fadderordningen

Første skoleuke arrangerer fadderne flere aktiviteter og leker både for at elevene skal bli kjent med de andre elevene og med skolen. De ulike interessegruppene, som Lambicorn, sjakkgruppa, fotballgruppa, bandet og revyen presenterer seg også denne uken.

Elevrådet på Lambertseter jobber etter visjonen: "Lambertseter – en plass for alle", og de er derfor opptatt av å vise frem og støtte de ulike gruppene på skolen. Fadderne vil også være svært synlige og tilgjengelige andre skoleuke. Alle fadderne vil være ikledd t-skjorter med "Spør meg!" på ryggen, og være lett å se og henvende seg til.

Erfaringene fra fadderuka er veldig positive og elevevalueringene i etterkant viser at de nye elevene våre opplever denne uka som både morsom og nyttig, og ikke minst som en uke der de opplever å bli raskt inkludert i de eksisterende elevmiljøet.