Hovedseksjon

Fadderordningen

Faddere høsten 2022

Første skoleuke arrangerer fadderne flere aktiviteter og leker både for at elevene skal bli kjent med de andre elevene og med skolen. 

Fadderne vil også være synlige og tilgjengelige i andre skoleuke. Alle fadderne vil være ikledd t-skjorter sånn at de skal være lette å se og henvende seg til.

Erfaringene fra fadderuka er positive og elevevalueringene i etterkant viser at de nye elevene våre opplever denne uka som både morsom og nyttig, og ikke minst som en uke der de opplever å bli trygge og inkludert i elevmiljøet.