Hovedseksjon

Aktiviteter

Klasse utkledd på temadag

Årlig er det flere ting som skjer hos oss, blant annet Lambertløpet og Lambertliga i både fotball og sjakk. I tillegg har vi flere temadager, som skaper engasjement og stemning!

Loungen er et utgangspunkt for ulike aktiviteter på skolen. Her er tutorordningen, der elever kan få hjelp til fag etter skolen og kontorer til rådgivere, studieleder og IKT-helpdesk. I det samme området finner du elevrådets rom og et dataspillrom.

Elevaktiviteter i løpet av et år hos oss:

 • Lambertliga i sjakk og fotball
 • Elevrådsstyre og russestyre
 • Revy
 • Fadder
 • Lambertløpet
 • OD-dag
 • Tutor
 • Leksehjelp
 • Åpent treningsrom etter skoletid
 • Bordtennisturnering
 • Musikkrom (etter avtale)
 • Temadager med passende bekledning
 • Gaming
 • Ulike markeringer: Verdensdagen for psykisk helse, Rosa sløyfe med mer

Har du flere forslag til aktiviteter? Kom med innspill til læreren din!