Hovedseksjon

Toppidrett kombinert med studiespesialisering

Toppidrett fotball 2
  • Studiespesialisering gir generell studiekompetanse.
  • Faget toppidrett kan velges på studiespesialisering allerede fra første klasse, og følger deg til og med tredje klasse. Du vil da få 35 timer i uken på timeplanen.
  • 5 timer timeplanfestet trening, der det legges til rette for trening på egen arena med idretten din, eller basistrening sammen med de andre toppidrettsutøverne på skolen
  • Elever som satser på fotball og håndball trener sammen i grupper med trenere/pedagoger med spisskompetanse i disse grenene
  • Du blir godt faglig forberedt til studier ved høgskoler og universitet i Norge eller utlandet 
  • Du kan velge blant programfag innen realfag og språk, samfunnsfag og økonomi, eller idrett
  • Du kan velge programfag som oppfyller spesielle opptakskrav ved inntak til høgskoler og universiteter

Toppidrett fotball 3.png