Fraværsregler

Egne koronarutiner

Hva forventer skolen av deg når du er hjemme? Denne høsten må vi være forberedt på at både elever og lærere i perioder må holde seg hjemme. Basert på erfaringene vi gjorde når skolene stengte i vår, har vi i høst lagt om vår digitale praksis til en ny pedagogisk plattform (Microsoft Teams kombinert med Klassenotatblokken). Denne plattformen hadde vi best erfaring med når dere elever må følge undervisningen hjemmefra. Lærerne kan også gjennomføre god undervisning med denne plattformen, selv om de ikke selv er fysisk tilstede.

Lærere, tillitselever og ledere har nå sammen laget noen forventninger til hva elever skal gjøre når de er hjemme med milde symptomer eller i karantene. Vi forventer at du som elev:

 • følger undervisningen samtidig som den skjer på timeplanen på skolen
 • er en god læringspartner og inkluderer læringspartneren sin i skolearbeidet (også når en av dere er hjemme)
 • deltar i og følger opp planen for timen, og dokumenterer arbeidet ditt. Dette er læreren helt avhengig av for å kunne gi tilbakemeldinger og sette termin og standpunktkarakter         

Elevene som ikke er fysisk tilstede på skolen (grunnet sykdom) vil få fravær ført i skolens fraværssystem, selv om de har fulgt koronaplanen og gjort alle aktuelle oppgaver denne timen. Fraværet som føres teller ikke inn på fraværsprosenten og vil heller ikke stå på vitnemålet. Fravær vil nemlig bli ført som annen avtalt opplæring eller egenmeldt sykefravær. Det er viktig for skolen å vite hvem som er tilstede og ikke, med tanke på oversikt, statistikk og smittesporing.

Informasjon om fraværsreglene

For å bestå videregående opplæring, må du ha karakter i alle fag. Det er derfor svært viktig at du og dine foresatte følger med på ditt registrerte fravær i Osloskolens digitale fraværssystem.

Hva er fraværsgrensen i fagene?

 • Hvis du har mer enn 10 prosent ikke dokumentert fravær i et fag, vil du ikke få karakter i faget. Du må legge frem gyldig dokumentasjon for å få fraværet unntatt fra fraværsgrensen.
 • Se på tabellen over, den forklarer hva slags fravær som er fratatt og ikke fratatt fraværsprosenten. 
 • Rektor vil kunne bruke skjønn, slik at elever i meget spesielle tilfeller kan ha inntil 15 prosent ikke dokumentert fravær og likevel få karakter. Dette er en unntaksbestemmelse.


Alt fravær, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet telle med, men det regnes ikke som fravær dersom du er borte på grunn av en rettighet du har etter Opplæringsloven. Dette kan for eksempel være rådgivning, elevrådsarbeid eller organisert studiearbeid som er avtalt med skolen i forkant.

 

Hva hvis du har mer enn 10 prosent ikke dokumentert fravær?

 • Du vil ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Du har likevel rett til å delta i opplæringen og rett til å få underveisvurdering i faget.
 • Dette kan bety at du må ta faget på nytt for å kunne begynne på neste trinn.

 

Fravær som ikke teller med ved beregningen av fraværsprosenten

Dersom fravær ikke skal telle med, må du dokumentere det. Dette gjelder fravær knyttet til:

 • Helse- og velferdsgrunner
 • Arbeid som tillitsvalgt
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid (eks: deltakelse i leteaksjoner via humanitære organisasjoner)
 • Lovpålagt oppmøte
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks idrett eller kultur
 • Religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke

 

Hvordan dokumentere fravær som ikke skal telle med?

Det er viktig at du og dine foresatte vet hvordan fravær som ikke skal telle med i beregningen, skal dokumenteres. Eksempler:

 • Fravær som skyldes helsegrunner må dokumenteres av lege eller annen sakkyndig.
 • Fravær av politiske grunner kan dokumenteres av en politisk organisasjon.
 • Fravær som skyldes hjelpearbeid kan dokumenteres av en hjelpeorganisasjon eller lignende.
 • Fravær av velferdsgrunner, f.eks begravelser, kan normalt dokumenteres med erklæring fra foresatte.

 

Varsel om fravær

 • Du skal få et skriftlig forhåndsvarsel (digitalt i Skolearena + en beskjed på Skolemeldingsappen) hvis du står i fare for å ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.
 • Hvis du er under 18 år, skal dine foresatte også varsles.
 • Rektor skal fatte enkeltvedtak dersom du ikke får standpunktkarakter. Skolen kan fortelle deg mer om rett til å klage og hvordan klagen vil bli behandlet.

 

Hvis du har noen spørsmål, kan vi på skolen hjelpe deg.  

 

Kjøreopplæring - nye regler 

Nytt med fraværet: Enkelte deler av trafikkopplæringen vil fra 1. august 2019 ikke bli regnet med i fraværsprosenten for elever i videregående skole.

Du slipper å få fravær fra disse 13 timene:

 • 4 timers obligatorisk sikkerhetskurs på bane ("glattkjøring")
 • Obligatorisk sikkerhetskurs på veg, som inkluderer bl.a.:
  • 5 timer praktisk øving i landeveiskjøring
  • 4 timers undervisning i planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø, hvorav minst 3 timer skal være selvstendig kjøring i variert trafikkmiljø, resterende tid skal benyttes til planlegging og oppsummering

Også reisevei vil som hovedregel kunne anses som del av det dokumenterte fraværet.

Ved fravær grunnet en av disse 13 gyldige timene vil man få dokumentert fravær.

Ved andre kjøretimer vil man få legitimert.

Vær obs på at teoriprøven og oppkjøring fortsatt regnes som legitimert fravær, ikke som dokumentert. Og vil dermed telle inn på fagprosenten. 

 

Fravær koder Lambertseter

Søknad om A-fravær