Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyremøte 18.januar 2021

Alle skoler i Oslo har et driftsstyre. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker man i Oslo å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.

Styret har ansvar for å:

  • Behandle og vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • Behandle og vedta skolens strategiske mål og årsplan, og påse at disse er i tråd med Byrådets mål for skolene
  • Ha et overordnet tilsyn med skolen og påse at skolen gjennomfører vedtatte tiltak og vurdere effekten av disse
  • Være en høringsinstans
  • Behandle skolens resultater og påse at skolen driver skolebasert vurdering

På Lambertseter består driftsstyret av to ansatte, to elever og tre eksterne medlemmer, med varamedlemmer. Styret har ca fem møter i året. Disse møtene er åpne, og referater legges ut på skolens nettsider. Se vedlagg i boksen på denne nettsiden. Medlemmene tar gjerne imot synspunkter og forslag til saker.

Dette er driftsstyret for 2022:

Leder: Kjell Ribert

Medlemmer: Rune Eriksen, Gunn Kristin Vambheim, Tore Jascha Lictenstein Vogt (vara), Samira Usman (vara), Lise Lillevold (vara), Leela Borring Låstad (vara)

Ansatte: Morten Stigen, Hanne Sundelin-Sagdahl, Jørgen Øverås (vara), Åse Hauger (vara)

Elevrådsrepresentanter: Håkon Tveitstøl (elevrådsleder), Martin Kvam Graftås (organisatorisk leder)

I lenken vedlagt kan du se hele standardreglementet for driftsstyrene i Osloskolen.

Her kan du se rekrutteringsvideoen vi laget for å verve nye medlemmer sist runde: