Driftsstyret

Driftsstyre

Driftsstyret skal også føre overordnet tilsyn med virksomheten og overvåke skolens oppfølging av vedtatte tiltak, sikre gjennomføring og vurdere tiltakenes effekt.

Driftsstyret diskuterer også byrådets mål for 2017-2020. Noen av disse målene er at elever skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing. Elever skal også møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte. Elevenes grunnleggende ferdigheter, dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet.

Flere elever og lærlinger skal også fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.

Dette er driftsstyret for 2020:

Leder: Kjell Ribert

Medlemmer: Albert Einarsson, Hilde Marit Kvile, Christian Harlem (V), Tore Jascha Lichtenstein Vogt (vara) og Tone Killi Brataas (vara).

Elevrådsrepresentanter: Maria Almaas Vold (elevrådsleder) og Sahra Yusuf (organisatorisk leder)

Ansattes representanter: Halvor Sem, Morten Stigen og Hanne Sundelin-Sagdahl (vara).

Ledelsen: Siv Jacobsen, Anja Teig og Glenn Falch.

Assisterende rektor møter også fast på Driftsstyrets møter.

I lenken vedlagt kan du se hele standardreglementet for driftsstyrene i Osloskolen: