Driftsstyret

Driftsstyremøte 18.januar 2021

Alle skoler i Oslo har et driftsstyre. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker man i Oslo å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.

Styret har ansvar for å:

  • Behandle og vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • Behandle og vedta skolens strategiske mål og årsplan, og påse at disse er i tråd med Byrådets mål for skolene
  • Ha et overordnet tilsyn med skolen og påse at skolen gjennomfører vedtatte tiltak og vurdere effekten av disse
  • Være en høringsinstans
  • Behandle skolens resultater og påse at skolen driver skolebasert vurdering

På Lambertseter består driftsstyret av to ansatte, to elever og tre eksterne medlemmer, med varamedlemmer. Styret har ca fem møter i året. Disse møtene er åpne, og referater legges ut på skolens nettsider. Medlemmene tar gjerne imot synspunkter og forslag til saker.

Dette er driftsstyret for 2021:

Leder: Kjell Ribert

Medlemmer: Rune Eriksen, Hilde Marit Kvile, Tore Jascha Lichtenstein Vogt (vara), Gunn Kristin Vambheim (vara) og Tone Killi Brataas (vara).

Elevrådsrepresentanter: Sahra Yusuf (elevrådsleder) og Leyla Yedicam (organisatorisk leder).

Ansattes representanter: Morten Stigen og Hanne Sundelin-Sagdahl.

Ledelsen: Rektor Siv Jacobsen og assisterende rektor Roy Dorholt forbereder og deltar på møtene, eventuelt sammen med kolleger fra ledergruppen.

I lenken vedlagt kan du se hele standardreglementet for driftsstyrene i Osloskolen.