Driftsstyret på Lambertseter

Driftsstyre

Driftsstyrets oppgaver er blant annet å behandle og vedta budsjett, vedta strategi og årsplan, behandle saker delegert fra direktøren og være en høringsinstans. Driftsstyret skal også føre overordnet tilsyn med virksomheten og overvåke skolens oppfølging av vedtatte tiltak, sikre gjennomføring og vurdere tiltakenes effekt.

De diskuterer også byrådets mål for 2017-2020. Noen av disse målene er at elever skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing. Elever skal også møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte. Elevenes grunnleggende ferdigheter, dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet. Flere elever og lærlinger skal også fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.

Dette er driftsstyret for kalenderåret 2017:

Leder: Karianne Uddmo Ask

Medlemmer: Tone Killi Brataas, Albert Einarsson,

Varamedlemmer: Anders Nesse, Vibeke Thomassen

Ansattes representanter: Martin Langvandslien (UDF) + Terje Pedersen (UDF)

Vararepresentant ansatte: Morten Stigen (v)

Elevrepresentanter: Ali-Zamin Khan, Karen Joanna Melby Myhre

Sekretær: Siv Jacobsen

Assisterende rektor møter også fast på Driftsstyrets møter.

 

HER kan du se hele reglementet for driftstyrene i Osloskolen.