Hovedseksjon

Skolens historie

Skolen

Lambertseter var den første drabantbyen som ble bygget i Oslo, og selv om det var mange ungdommer som bodde her, fantes det ikke skoletilbud i nærmiljøet. Tidlig på 60-tallet ble det vedtatt at skole skulle opprettes, men lokaler var ikke å oppdrive. I tiden mellom oppstarten i 1962 og innflytting i dagens bygg i 1965 holdt skolen til på Manglerud. For ungdom som likte lange morgener, var det sikkert bra. Skolestart var flyttet fra morgen til ettermiddag. 

I starten hadde skolen et bredt tilbud, faktisk ikke så ulikt 8-13 skolene man finner i dag. Da ungdomsskolen ble opprettet, ga skolen opplæring til ungdom mellom 13 og 19 år. Skolens tilbud til elevene har variert i årenes løp: bil og elektrolinje,kontor, husstell,  sosial og estetisk linje, tilrettelagt opplæring, gymnas og idrettslinje. For å få et inntrykk av skolens første periode, anbefales inspektør Trygve Wurschmidts beskrivelse