Hovedseksjon

IKT og digitale verktøy

Musikkeleven

IKT-helpdesk

På Lambertseter videregående skole finner du IKT Helpdesk i 1. etg. inne i Lambert Lounge. Her finner du både rådgivere og IKT-helpdesk. IKT-Helpdesk er betjent av lærlinger. 
Åpningstiden er normalt mellom kl. 8.30–15.50 mandag–fredag.

Skole-PC til alle

VG 1 elever som begynner ved ordinær skolestart på Lambertseter VGS, blir tildelt en ny bærbar datamaskin. Nye VG2 og VG3 elever blir tildelt en skole-PC tilsvarende trinnet de tilhører. SkolePCen skal brukes i nær sagt alle fag igjennom hele skoletiden. Du som er elev har ansvaret for at maskinen håndteres og oppbevares forsvarlig både på skolen, skoleveien og hjemme. Du velger selv om du vil ta skolePCen med hjem eller oppbevare den på skolen i skap med forsvarlig lås. SkolePCen og lader kan ikke legges igjen i klasserom eller i fellesområder.

Du kan ikke installere programvare på maskinen så lenge skolePCen er skolens eiendel. Ved problemer med skolePCen må du oppsøke IKT Helpdesk.

Med hjemmel i forskrift til Opplæringslov §19-6 har Driftsstyret ved Lambertseter VGS vedtatt at skolen tar betalt en egenandel får å kunne låne en skolePC. Egenandelen settes lik utstyrsstipendet til Statens lånekasse. Alle elever kan søke om og få utbetalt dette stipendet.

Ved utlevering av skolePC undertegner myndig elev eller foresatt på en avtale om disponering av bærbar PC for elev. Skolen tillater ikke bruk av privat utstyr brukt i skolens nettverk som f.eks egen PC eller MAC på skolen. Dette ut fra et sikkerhetsmessig synspunkt.

Skadet eller stjålet PC

Tap eller skade meldes straks til IKT Helpdesk. Eleven får skjema som fylles ut, undertegnes og leveres til IKT Helpdesk. Er du ikke myndig må skadeskjemaet fylles ut sammen med din (e) foresatt (e). Brukeren (myndig elev eller umyndig elev ved foresatte) kan bli holdt erstatningsansvarlig for eventuell skade eller tap med hjemmel i  Erstatningslovens § 1-1 og 1-2

Heldagsprøver og eksamen

Under heldagsprøver eller eksamen bruker eleven sin skolePC. Merk at eleven selv må sjekke at datamaskinen fungerer som den skal, med programvare og lader i forkant av eksamen. Alle feil og mangler må meldes til IKT Helpdesk i god nok tid før en periode med heldagsprøve eller eksamen. Vi har solid beredskap for IKT-hjelp under både heldagsrøver og eksamen.

Tilbud om å overta egen skole-pc

Elever som slutter på skolen, får tilbud om å overta sin egen skole-pc. Disse elevene får tilbud om reinstallasjon av PCen. PCer som elever ikke ønsker å overta eller hentet blir gjenbrukt av skolen etter høstferien samme år eleven slutter. 

Når elev fyller 18 år og blir myndig

Foresatte vil automatisk miste foresatt-tilgangen i alle systemer, f.eks. its og Skolearena, når eleven fyller 18 år. Dersom foresatt ønsker tilgang må foresatte selv anmode eleven om å få tilgang. Det er elevens rett selv å  bestemme om foresatte skal få tilgang. Foresatte har ingen rett til tilgang og kan heller ikke kreve dette av myndig elev. Eleven må godkjenne foresattes tilgang elektronisk, med sin bruker, i portalen. Dette kan ikke overstyres av skolen. Skolens fokus vil ligge på myndig elev, og ikke foresatt.

 

Mvh Morten (IKT-drift)