IKT og digitale verktøy

Musikkeleven

Når elevene begynner på Lambertseter videregående skole, får de utdelt en bærbar datamaskin, som de skal bruke i alle fag gjennom alle de tre årene de er hos oss. Det betyr at eleven har ansvaret for at maskinen blir forsvarlig oppbevart og håndtert.

Ved utlevering av PC undertegner foreldre en PC-kontrakt. Det er ikke lov å bruke egen, privat PC eller Mac på skolen. Dette er fordi skolens PC har en del programvare som gjør det mulig for deg å få tilgang til skolens digitale operativsystem og koble på skolens nett.

Vi tilbyr både IKT-helpdesk og hjelp til andre digitale verktøy som Skoleplattform Oslo (Portalen eller itslearning).

Tap eller skade av PC meldes straks til IKT Helpdesk. Under eksamen bruker eleven sin skole-PC. Eleven er selv ansvarlig for å sjekke at datamaskinen fungerer som den skal, med programvare og lader i forkant av eksamen. Vi har solid beredskap for IKT-hjelp under eksamen.