Elevrådet

Travelt på Lambertseter

Elevrådet på Lambertseter VGS gjør det mulig for alle elever å delta i elevrådsarbeid, uavhengig av om man er tillitsvalgt i klassen eller ikke. Dette er fordi vi i elevrådet har fire arbeidsgrupper, som hver har forskjellige oppgaver. Disse gruppene er alt fra arrangement- og underholdningsgruppa, trivsel- og miljøgruppa, undervisning- og rettighetsgruppa til mediegruppa.

I starten av skoleåret velger hver klasse en tillitsvalgt og en vararepresentant. Den tillitsvalgte representerer klassen i elevrådet. Det er de tillitsvalgte som tar beslutningene, mens det er elevrådsstyret og arbeidsgruppene som utfører dem.

Elevrådet ledes av elevrådsstyret. Elevrådsstyret velges på årsmøtet, som er rundt årsskiftet. Dermed sørger man for overlapp mellom det gamle og det nye styret, frem til sommeren. På den måten får man utnyttet den erfaring det gamle styret sitter inne med. Elevrådsstyret har møte med ledelsen hver fjortende dag for å utveksle informasjon, og et godt samarbeid.

Elevrådet på Lambertseter videregående skole mottok Elevrådsprisen for Oslos beste elevråd i 2007 og 2009. Denne bragden gjentok elevrådet i 2012 og i 2014!

I 2012 fikk elevrådet prisen for "konstruktivt arbeid i samarbeid med både skolens ledelse og med andre elever for å fremme både elevengasjement, medbestemmelse og godt læringsmiljø på skolen." (Fra Utdanningsetatens hjemmeside 19.11.12)

Og slik er det fortsatt! Elevrådet mottok også pris for beste elevråd i videregående skole i 2014. 

Noen av initiativene som skaper trivsel på Lambert:

  • Juleavslutning med utkledning
  • Halloween-feiring med gratis godteri
  • Gul dag før påske
  • FIFA-turneringer i Lambert Lounge
  • Sjakkturneringer
  • Filmklubb i storefri
  • Spillgruppa Lambicorn
  • Lambertligaen - fotballturnering i storefri
  • Revyen
  • Palestina og Erasmus+prosjekt