Realfag

Biologi

Realfag passer for alle som er nysgjerrige på verden rundt seg og er interessert i problemstillinger knyttet til natur og miljø, matematikk, teknologi, samfunn og fenomener i dagliglivet.

I realfagene brukes kjent kunnskap til å beskrive og forstå nye fenomener og til å skape ny kunnskap. I tillegg har fagene en utforskende og praktisk tilnærming ved f.eks. eksperimenter, simuleringer og ekskursjoner.

Realfagene gir grunnlag for å forstå mange praktiske situasjoner i hverdagen og gi innsikt i viktige prosesser og temaer innen blant annet forskning, produktutvikling, industri, medisin, miljø og teknologi. Kombinasjon av enkelte realfag gir spesiell studiekompetanse til enkelte høyere studier og ekstra realfagspoeng ved fordypning. Skolens rådgivere er ekspertene på de ulike kravene  som gir  spesiell studiekompetanse og ekstra realfagspoeng.