Realfag

Biologi

I realfagene brukes kjent kunnskap til å beskrive og forstå nye fenomener og til å skape ny kunnskap. I tillegg har fagene en utforskende og praktisk tilnærming ved f.eks. eksperimenter, simuleringer og ekskursjoner.

Noen realfag er også et krav for opptak til enkelte studier. Skal du bli veterinær, tannlege, lege, farmasøyt eller ingeniør, må du ha realfag på videregående.

Realfagene gir grunnlag for å forstå mange praktiske situasjoner i hverdagen og gi innsikt i viktige prosesser og temaer innen blant annet forskning, produktutvikling, industri, medisin, miljø og teknologi. Kombinasjon av enkelte realfag gir spesiell studiekompetanse til enkelte høyere studier og ekstra realfagspoeng ved fordypning. Skolens rådgivere er ekspertene på de ulike kravene som gir spesiell studiekompetanse og ekstra realfagspoeng.

Skal du bli veteriniær, tannlege, lege, farmasøyt eller ingeniør? Da må du ha visse realfag. Men realfag velges også av mange elever som ikke har tenkt seg inn i disse yrkene.

Skolens rådgivere er ekspertene på de ulike kravene  som gir  spesiell studiekompetanse og ekstra realfagspoeng.