Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

Ordsky rådgivere

Skolen har fem erfarne rådgivere og deres jobb er å veilede elevene. Rådgivingstjenesten kan deles inn i en sosialpedagogisk/spesialpedagogisk del og en del for utdanning og yrkesrådgivning.

Skolens rådgivere skal hjelpe elever som har behov for støtte og veiledning i fag, og elever som har psykososiale, psykiske eller andre utfordringer i skolehverdagen. Rådgiverne jobber tett med skolehelsetjenesten, samt andre instanser som er til for å hjelpe ungdommen som Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).

Rådgiverne er samlet i et team, som sammen med skolehelsetjenesten, utgjør E-team (elevoppfølgingsteam).  Vi er lokalisert i lokalene rundt Lambert Lounge i første etasje.

I tillegg samarbeider rådgiverne tett med de pedagogiske lederne på skolen, lærerne, forebyggende politi på Manglerud, utetjenesten i bydelene og andre viktige instanser som er rundt elevene våre.

Skolen har en 3-årig plan for utdannings- og yrkesveiledning.  Elever og foresatte kan gjerne ta direkte kontakt med rådgiverne ved ønske om råd og veiledning.