Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

Rådgiverne

Sosialpedagogisk rådgiving betyr å hjelpe elever som har behov for støtte og veiledning i skolehverdagen. Den skal hjelpe elevene med personlige, sosiale og emosjonelle problemer som kan ha betydning for elevenes opplæring og sosiale forhold på skolen. Rådgiverne samarbeider tett med foresatte, lærere og skolehelsetjenesten, samt andre instanser som er til for å hjelpe ungdommen som Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). 

Karriereveiledningen skal hjelpe elevene til å bli bevisste på sine egne verdier, interesser og forutsetninger. Skolen har en 3-årig plan for karriereveiledningen, som skal styrke elevenes karrierekompetanse.  

Elever og foresatte kan gjerne ta direkte kontakt med rådgiverne ved ønske om råd og veiledning. 

rådgiverteam

Kontaktinformasjon

Leder av rådgiverteamet
Ingrid Vaage
Tlf. 469 55 942
E-post: ingrid.vaage@osloskolen.no

Rådgiver Vg1 ST
Morten Ravlo
Tlf: 457 32 636 
E-post: morten.ravlo@osloskolen.no

Rådgiver Vg2 (2STA, 2STB, 2STE, 2STG)
Anne Kristin Granum
Tlf: 414 29 023
E-post: anne.kristin.granum@osloskolen.no

Rådgiver Vg2  (2STC, 2STD, 2TSF)

Lars Petter Rotvold Nilsen
Til: 906 63 029
E-post: lars.p.nilsen@osloskolen.no

Rådgiver Vg3 ST
Lisbeth Sjøholt Hansen
Tlf. 942 05 730
E-post:
lisbeth.hansen@osloskolen.no

Rådgiver idrett (Vg1ID, Vg2ID, Vg3ID)
Ole Martin Bøhaugen
Tlf. 930 36 224
E-post: ole.bohaugen@osloskolen.no