Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

Ordsky rådgivere

Avdelingsleder rådgiverteam (Permisjon) 

Ingrid.jpg

Ingrid Vaage
Tlf. 469 55 942
E-post: ingrid.vaage@osloskolen.no

Rådgiver VG3 ST (3STA-3STE) 

Hanne Aars 
Tlf. 477 81 362
E-post: hanne.aars@osloskolen.no

Rådgiver VG3 ST (3STF, 3STG)

VG1 ST/IDRETT (1STG,1IDA,1IDB)

Beate.png
Beate Halkjelsvik
Tlf: 900 50 048
E-post: beate.halkjelsvik@osloskolen.no

Rådgiver VG2 ST (1STG-1STH)

Lisbeth.jpg
Lisbeth Sjøholt Hansen
Tlf: 952 05 730
E-post: lisbeth.hansen@osloskolen.no

Rådgiver VG2-VG3 IDRETT 

Ole Martin.jpg
Ole Martin Bøhaugen
Tlf: 930 36 224
E-post: ole.bohaugen@osloskolen.no

Rådgiver VG1 (1STA-1STF) 

Isabell Alhosainy
Tlf: 906 90 070
E-post: isabell.alhosainy@osloskolen.no

Sosialpedagogisk rådgiving betyr å hjelpe elever som har behov for støtte og veiledning i skolehverdagen. Den skal hjelpe elevene med personlige, sosiale og emosjonelle problemer som kan ha betydning for elevenes opplæring og sosiale forhold på skolen. Rådgiverne samarbeider tett med foresatte, lærere og skolehelsetjenesten, samt andre instanser som er til for å hjelpe ungdommen som Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).

Karriereveiledningen skal hjelpe elevene til å bli bevisste på sine egne verdier, interesser og forutsetninger. Skolen har en 3-årig plan for karriereveiledningen, som skal styrke elevenes karrierekompetanse.  

Elever og foresatte kan gjerne ta direkte kontakt med rådgiverne ved ønske om råd og veiledning.