Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

Ordsky rådgivere

Avdelingsleder rådgiverteam

Ingrid.jpg

Ingrid Vaage
Tlf. 469 55 942
E-post: ingrid.vaage@osloskolen.no

Rådgiver VG2 ST

Hanne Aars 
Tlf. 477 81 362
E-post: hanne.aars@osloskolen.no

Rådgiver VG3 ST

Beate.png
Beate Halkjelsvik
Tlf: 900 50 048
E-post: beate.halkjelsvik@osloskolen.no

Rådgiver VG1 ST 

Lisbeth.jpg
Lisbeth Sjøholt Hansen
Tlf: 952 05 730
E-post: lisbeth.hansen@osloskolen.no

Rådgiver idrett (Vg1 ID, Vg2 ID, Vg3 ID)

Ole Martin.jpg
Ole Martin Bøhaugen
Tlf: 930 36 224
E-post: ole.bohaugen@osloskolen.no

Sosialpedagogisk rådgiving betyr å hjelpe elever som har behov for støtte og veiledning i skolehverdagen. Den skal hjelpe elevene med personlige, sosiale og emosjonelle problemer som kan ha betydning for elevenes opplæring og sosiale forhold på skolen. Rådgiverne samarbeider tett med foresatte, lærere og skolehelsetjenesten, samt andre instanser som er til for å hjelpe ungdommen som Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). 

Karriereveiledningen skal hjelpe elevene til å bli bevisste på sine egne verdier, interesser og forutsetninger. Skolen har en 3-årig plan for karriereveiledningen, som skal styrke elevenes karrierekompetanse.  

Elever og foresatte kan gjerne ta direkte kontakt med rådgiverne ved ønske om råd og veiledning.