Hovedseksjon

Vurdering for læring

Elevene følger med Foto: T.A.Bordervik

På Lambertseter har vi flere fokusområder, og ett av dem er vurdering for læring. Når læreren vurderer ditt arbeid, skal de tilbakemeldingene du får være framoverrettet og gi deg en pekepinn på hva du kan gjøre bedre neste gang. Når man øver, må man prøve seg fram, tenke seg om og forsøke å forstå. Vi heier på deg, men du må også heie på deg selv.

Bevisste lærende

For å bli god i et fag, må du være i dialog med læreren din og bli trygg i faget. Det er når elevene blir bevisst på sin egen læring, at man klarer å vurdere sitt eget arbeid og dermed også lære mer. På Lambert bruker vi kjennetegn på måloppnåelse eller vurderingskriterier i en vurderingssituasjon. Er det noe du ikke forstår, snakk med læreren din! Still spørsmål! Vær nysgjerrig! Tilbakemeldinger og framovermeldinger er ekstra viktig for å komme videre i et fag. Å få vekstpunkter å jobbe med er en positiv ting: da er du i en prosess, og du øker forståelsen din. På Lambert trener vi derfor på refleksjon og egenvurdering, slik at elevene våre blir bevisste på læringsarbeidet sitt. Medelevene dine er også en viktig ressurs i læringsarbeidet ditt. Å lære sammen er verdifullt! 

Sluttvurdering

Mot sluttvurderingene - som ofte finner sted i heldagsprøveperioden på våren - er det viktig å samle all erfaring og kunnskap i faget, slik at du får vist sluttkompetansen din. Her skal du vise at du har bredde i kunnskapen din. Sluttkompetansen blir synlig i standpunktkarakteren din. Den endelige sluttkompetansen får du også vist gjennom en eksamen. Alt du har lært munner ut i et vitnemål eller kompetansebevis, der alle standpunktkarakterer, alle eksamenskarakterer og alt fravær er ført opp.

Er dette ditt år? På Lambert gir vi deg utfordringer og muligheter, og vi håper at alle elevene våre skal oppleve mestring. Husk at vi skal hjelpe deg hele veien.