Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Vi i skolehelsetjenesten består av to helsesykepleiere og en psykologspesialist. Vi holder til i 1 etg til venstre, 2 dør. Rett ved siden av lærerværelset.

Vi har drop-in, oppfølgingskonsultasjoner og planlagte samtaler. Vi samarbeider med foreldre og lærer, hvis vi får samtykke fra elev.

Helsesykepleier (under utdanning) Line
Tilstede: Mandag til fredag 08.30-15.00

Helsesykepleier Anita

Tilstede: Mandager

Psykologspesialist Liv Torill
Tilstede: Onsdag, torsdag og fredag

Vi samarbeider om oppfølgingen av den enkelte elev, ut fra kompetanse og tid.
Vi har enkelt samtaler, gruppesamtaler og undervisning for elever på alle trinn, ut fra behov.

Vi har russeinformasjon, deltar på foreldremøte, og åpen skole. Vi vaksinerer elever for meningokokk i uke 7, hvert år. Vaksinen må bestilles til elever på VG1 og VG2. VG3 elever får den gratis.

Vi snakker med elever, men oppfordrer også foresatte og lærere til å snakke med oss.

Eksempler på hva dere kan bruke oss til:

 • Hjelpe til småskader, hodepine og magesmerter
 • Kosthold, kropp og pubertet, sykdom, sorgarbeid.
 • Hjelpe til å finne/endre fastlege, samt vurdere om dere bør oppsøke lege.
 • Prevensjonsveiledning, bl.a. resept på prevensjon (p-stav, hormon spiral)
 • Test for kjønnssykdommer
 • Graviditetstest og evt. oppfølging
 • Gratis kondomer

 

Eksempler på hva ungdom kan ta opp med oss:

 • Trivsel / problemer hjemme, med venner, på skole
 • Vanskelige hjemmeforhold, skilsmisse, sykdom og dødsfall
 • Konsentrasjonsvansker, motivasjonsproblemer
 • Indre og ytre stress/press
 • Rus
 • Mobbing, isolasjon
 • Angst, uro og depresjon (for eksempel skole stress, prestasjonsangst)
 • Selvskading, spiseforstyrrelse, Vold, tvangsgifte og omskjæring
 • Hjelp for reaksjoner etter psykiske traumer / belastende hendelser de har opplevd.

 

Ny tittel: Helsesykepleier

Fra 1. januar 2019 er helsesykepleier den nye tittelen for helsesøster. Tittelen er kjønnsnøytral og sier mer om kompetansen vår.
Helsesykepleiere:

 • er sykepleiere med videreutdanning/master innen helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge mellom 0-20 år
 • er eksperter på barn og unges helse
 • kan gi vaksiner og rekvirere prevensjon
 • møter alle barn og er forkjempere for et vidt normalbegrep

 

Post til skolehelsetjenesten skal sendes til: Oslo kommune, Bydel Nordstrand, Skolehelsetjesten Lambertseter videregående, Postboks 53, Lambertseter 1101 Oslo

Helsesykepleiere

Helsesykepleier Line Frydenberg Thon

Telefon: 992 57 324

Epost: linefrydenberg.thon@bns.oslo.kommune.no 

Tilstede: Mandag til fredag 08.30-15.00

thumbnail_LINE BILDE.jpg

Helsesykepleier Anita Hansen

Telefon: 992 85 196

Epost: anita.hansen@bns.oslo.kommune.no

Tilstede: Mandager

Skolepsykolog

Liv Torill Øverby

Telefon: 948 40 718

Tilstede: Onsdag, torsdag og fredag

Helsestasjon for ungdom

Nordstrand helsestasjon, Langbølgen 1, 3.etg.
Åpen hver mandag 16.00–18.00
Ingen timebestilling.

Telefon: 917 74 635

GRATIS tilbud til ungdom med lege, helsesykepleier/jordmor og psykolog tilstede hver uke.