Skolehelsetjenesten

Vi i skolehelsetjenesten består av 2 stk helsesøstre og 1 psykologspesialist. Vi holder til i 1 etg til venstre, 2 dør. Rett ved siden av lærerværelset.

Vi har drop-in, oppfølgingskonsultasjoner og planlagte samtaler. Vi samarbeider med foreldre og lærer, hvis vi får samtykke fra elev.

Helsesøster Elin
Tilstede: Mandag til fredag 08.30-15.00

Helsesøster Monica
Tilstede: Onsdag og fredag 09.00-15.00

Psykologspesialist Liv Toril
Tilstede: Tirsdag og torsdag 

Vi samarbeider om oppfølgingen av den enkelte elev, ut fra kompetanse og tid.
Vi har enkelt samtaler, gruppesamtaler og undervisning for elever på alle trinn, ut fra behov.

Vi har russeinformasjon, deltar på foreldremøte, og åpen skole. Vi vaksinerer elever for meningokokk i uke 7, hvert år. Vaksinen må bestilles til elever på VG1 og VG2. VG3 elever får den gratis.

Vi snakker med elever, men oppfordrer også foresatte og lærere til å snakke med oss.

Eksempler på hva dere kan bruke oss til:

 • Hjelpe til småskader, hodepine og magesmerter
 • Kosthold, kropp og pubertet, sykdom, sorgarbeid.
 • Hjelpe til å finne/endre fastlege, samt vurdere om dere bør oppsøke lege.
 • Prevensjonsveiledning, bl.a. resept på prevensjon (p-stav, hormon spiral)
 • Test for kjønnssykdommer
 • Graviditetstest og evt. oppfølging
 • Gratis kondomer

 

Eksempler på hva ungdom kan ta opp med oss:

 • Trivsel / problemer hjemme, med venner, på skole
 • Vanskelige hjemmeforhold, skilsmisse, sykdom og dødsfall
 • Konsentrasjonsvansker, motivasjonsproblemer
 • Indre og ytre stress/press
 • Rus
 • Mobbing, isolasjon
 • Angst, uro og depresjon (for eksempel skole stress, prestasjonsangst)
 • Selvskading, spiseforstyrrelse, Vold, tvangsgifte og omskjæring
 • Hjelp for reaksjoner etter psykiske traumer / belastende hendelser de har opplevd.