Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten holder til i første etasje, til venstre for inngangen.
Skolehelsetjenesten på Lambertseter vgs. består av:

Helsesykepleier Monica von der Fehr

Fungerende helsesykepleier Line Frydenberg Thon

Helsesykepleier Anita Hansen

Psykologspesialist Liv Torill Øverby

 

Eksempler på hva du kan bruke oss til

 • Hjelpe til småskader, hodepine og magesmerter
 • Kosthold, kropp og pubertet, sykdom, sorgarbeid.
 • Hjelpe til å finne/endre fastlege, samt vurdere om dere bør oppsøke lege.
 • Prevensjonsveiledning, bl.a. resept på prevensjon (p-stav, hormon spiral)
 • Test for kjønnssykdommer
 • Graviditetstest og evt. oppfølging
 • Gratis kondomer

Eksempler på hva du kan ta opp med oss

 • Trivsel / problemer hjemme, med venner, på skole
 • Vanskelige hjemmeforhold, skilsmisse, sykdom og dødsfall
 • Konsentrasjonsvansker, motivasjonsproblemer
 • Indre og ytre stress/press
 • Rus
 • Mobbing, isolasjon
 • Angst, uro og depresjon (for eksempel skole stress, prestasjonsangst)
 • Selvskading, spiseforstyrrelse, Vold, tvangsgifte og omskjæring
 • Hjelp for reaksjoner etter psykiske traumer / belastende hendelser de har opplevd

Hvordan jobber vi?

Vi har drop-in, oppfølgingskonsultasjoner og planlagte samtaler.  
Vi gjennomfører enkeltsamtaler, gruppesamtaler og undervisning for elever på alle trinn, ut fra behov. 
Vi deltar på foreldremøte, og åpen skole.
Vi vaksinerer elever for meningokokk i uke 7, hvert år. 

Velkommen!

Post til skolehelsetjenesten skal sendes til: 


Oslo kommune, Bydel Nordstrand, Skolehelsetjenesten Lambertseter videregående, Postboks 53, Lambertseter 1101 Oslo

Tanker Ansvar Chille Omsorg - samtalegrupper for barn og ungdom

Viktig informasjon

Helsestasjon for ungdom

Nordstrand helsestasjon

 • Åpen hver mandag 16.00–18.00
 • Ingen timebestilling.
 • Adresse: Langbølgen 1, 3.etg.
 • Telefon: 917 74 635

Gratis tilbud til ungdom med lege, helsesykepleier/jordmor og psykolog tilstede hver uke.