Hovedseksjon

Strategisk plan

Strategisk plan

Lambertseter videregående skole har høye ambisjoner for alle elever. Skolens hovedmål er at 95% av elevene skal fullføre og bestå, og vi skal holde oss under 5% fravær. Målene bygger på en grunnleggende holdning om at lærere og ledere på Lambertseter er profesjonelle; vi lærer av våre erfaringer gjennom refleksjon og analyse, og vi forbedrer kontinuerlig vår praksis. Alle elever utfordres til å bruke sine talenter, jobbe hardt og målrettet – for å nå sine mål.

Mestring, Motivasjon og Medskaping

Vi på Lambertseter jobber for at alle elever skal oppleve

  • Mestring
  • Motivasjon
  • Medskaping

Vi jobber for at elevene kan delta aktivt i egen læringsprosess, være aktivt deltakende i undervisningen og få lov til å utforske problemstillinger de selv utarbeider. 

Godt skolemiljø 

For oss på Lambertseter er det viktig å skape et godt læringsmiljø og et godt skolemiljø. Disse to tingene henger nøye sammen. Lambertseter rekrutterer elever fra mange skoler, det er derfor viktig å skape det gode elevmiljøet tidlig. Vi har utviklet et oppstartsprogram nye elever som blant annet innebærer en overnattingstur med bli-kjent-program for Vg1-elever hvor kontaktlærere og rådgivere deltar. Vi har etablert en egen fadderordningen og vi arrangerer flere aktiviteter for elevene utover høsten. Vi er også vært opptatt av å ha et godt og tett skole-hjem-samarbeid og inviterer til både foreldremøter, utviklingssamtaler og faglærersamtaler i løpet av oppstart og utover året.
Vi er opptatt at det er alles ansvar å bidra til et godt psykososialt miljø og vi har stadig oppe til diskusjon Opplæringslovens § 9A-4 og hvorledes denne følges opp.