Hovedseksjon

Klage på karakterer

Det kan iht. forskriften klages på:

  1. Skriftlig eksamen, sentralt og lokalt gitt
  2. Muntlig eksamen, muntlig-praktisk eksamen og andre ikke-skriftlige eksamener de det ikke foreligger dokumentasjon som kan vurderes
  3. Standpunktkarakter i fag
  4. Vedtak om ikke å sette standpunktkarakter
  5. Standpunktkarakter i orden og atferd

Alle klager behandles i klagenemder i Utdanningsetaten. Aktuell lærer og rektor vil svare på klagen, og både klage og svar sendes til klagenemden. 

Se PDF-dokument i dokumentlista til høyre for skjemaer for klager.

Frister for våren 2023:

Frist for klage er 21 juni kl 16:00.

Klagefrist for hurtigbehandling (kun for VG3) er 9. juni kl 16:00.