Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådsstyret på åpen dag

Elevrådet på Lambertseter VGS gjør det mulig for alle elever å delta i elevrådsarbeid, uavhengig av om man er tillitsvalgt i klassen eller ikke. Dette er fordi vi i elevrådet har fire arbeidsgrupper, som hver har forskjellige oppgaver. Disse gruppene er arrangement- og underholdningsgruppa, trivsel- og miljøgruppa, undervisning- og rettighetsgruppa og mediegruppa.

I starten av skoleåret velger hver klasse en tillitsvalgt og en vararepresentant. Den tillitsvalgte representerer klassen i elevrådet. Det er de tillitsvalgte som tar beslutningene, mens det er elevrådsstyret og arbeidsgruppene som utfører dem.

Elevrådsstyret

Elevrådet ledes av elevrådsstyret. Elevrådsstyret velges på årsmøtet, som er rundt årsskiftet. Dermed sørger man for overlapp mellom det gamle og det nye styret, frem til sommeren. På den måten får man utnyttet den erfaring det gamle styret sitter inne med. Elevrådsstyret har møte med ledelsen hver fjortende dag for å utveksle informasjon, og et godt samarbeid.

Elevrådsstyret 2024 er som følger:

Leder: Carina Solhusløkk 

2STD

Nestleder: Isebel Matoe Singsaas 

2STD

Organisatorisk leder: Villiam Eide Rafaelsen 

2IDA

Økonomisjef: Sander Bakke-Kvisle 

1STB

Arrangement- og trivselsleder: Mikael strømmen  

1STC

Mediesjef: Fride Bakke Rånes 

1STB

Undervisnings- og rettighetsleder: Herman Holth Skogrand 

1STD

Idrettsleder: Nora Lian  

1IDA

 

Noen av initiativene som skaper trivsel på Lambert:

  • Juleavslutning med utkledning
  • Halloween-feiring med gratis godteri
  • Gul dag før påske
  • FIFA-turneringer i Lambert Lounge
  • Sjakkturneringer
  • Filmklubb i storefri
  • Spillgruppa Lambicorn
  • Lambertligaen - fotballturnering i storefri
  • Revyen
  • Palestina og Erasmus+prosjekt