Ledelse og ansatte

Ledelsen

Rektor
Siv Jacobsen
Tlf. 928 84 378
E-post: siv.jacobsen@osloskolen.no

Assisterende rektor
Roy Dorholt
Tlf. 947 97 755
E-post: roy.dorholt@osloskolen.no

Prosjekleder "Lambert 2023"

(for øyeblikket på andre prosjekter)
Anja Teig
Tlf. 917 57 829
E-post: anja.teig@osloskolen.no

Studieleder
Kristin Hove Pedersen
Tlf. 952 41 580
E-post: kristin.h.pedersen@osloskolen.no

Leder av rådgiverteam
Ingrid Vaage
Tlf. 469 55 942
E-post: ingrid.vaage@osloskolen.no

Mer informasjon om rådgivertjenesten

Avdelingsleder idrettsfag, elever i idrett på VG1, VG2 og VG3
Pernille Støvland
Tlf. 908 96 817
E-post: pernille.stovland@osloskolen.no

Avdelingsleder språk, elever på VG1 
Gard Andresen
Tlf. 99 00 67 97
E-post: gard.andresen@osloskolen.no

Avdelingsleder realfag, elever på VG2
Eirik Naalsund Gjølberg
Tlf. 95804874
E-post: eirik.gjolberg@osloskolen.no

Avdelingsleder samfunnsfag, elever på VG3
Thomas Peterson
Tlf. 481 34 822
E-post: thomas.peterson@osloskolen.no

Administrativ leder
Glenn Falch
Tlf. 992 73 577
E-post: glenn.falch@osloskolen.no

Avdelingsleder tilrettelagt
Barbro Parmer
Tlf. 904 05 382
E-post: barbro.parmer@osloskolen.no