Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Ledergr_2324

Ledelsen

Rektor
Knut Jørgen Kopperud
Tlf. 402 23 508
E-post: Knut.kopperud@osloskolen.no

Assisterende rektor
Roy Dorholt
Tlf. 947 97 755
E-post: roy.dorholt@osloskolen.no

Studieleder  
Anne Line Kjærgård 
Tlf. 911 32 865
E-post: anne.kjargard@osloskolen.no

Avdelingsleder administrasjon
Nina Gruer Rojano
Tlf. 913 65 669
E-post: nina.rojano@osloskolen.no

Leder av elevteam
Ingrid Vaage
Tlf. 469 55 942
E-post: ingrid.vaage@osloskolen.no

Mer informasjon om rådgivertjenesten

Avdelingsleder idrettsfag, trinnleder idrett Vg1-3
Kjetil Teigen Rennesvik
Tlf. 986 74 533
E-post: kjetil.rennesvik@osloskolen.no

Avdelingsleder språkfag, trinnleder Vg2
Caterina Engedal 
Tlf. 458 76 630
E-post: caterina.engedal@osloskolen.no

Avdelingsleder realfag, trinnleder Vg3
Eirik Naalsund Gjølberg
Tlf. 958 04 874
E-post: eirik.gjolberg@osloskolen.no

Avdelingsleder samfunnsfag, trinnleder Vg1
Sverre Julsrud Kristiansen 
Tlf. 916 80 637
E-post: sverre.a.kristiansen@osloskolen.no

Avdelingsleder tilrettelagt
Barbro Parmer
Tlf. 904 05 382
E-post: barbro.parmer@osloskolen.no