Ledelse og ansatte

Ledelsen

Rektor
Siv Jacobsen
Tlf. 928 84 378
E-post: siv.jacobsen@ude.oslo.kommune.no

Assisterende rektor

Roy Dorholt
Tlf. 947 97 755
E-post: rodoa006@osloskolen.no

Prosjekleder "Lambert 2023"

Anja Teig
Tlf. 917 57 829
E-post: anja.teig@ude.oslo.kommune.no

Studieleder
Kristin Hove Pedersen
Tlf. 952 41 580
E-post: kristin.pedersen@ude.oslo.kommune.no

Leder av rådgiverteam
Ingrid Vaage
Tlf. 469 55 942
E-post: ingrid.vaage@osloskolen.no

Du finner mer informasjon om rådgivertjenesten her: https://lambertseter.vgs.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/radgivertjenesten/

Avdelingsleder idrettsfag, elever i idrett på VG1, VG2 og VG3
Pernille Støvland
Tlf. 908 96 817
E-post: pernille.stovland@ude.oslo.kommune.no

Avdelingsleder språk, elever på VG1 
Gard Andresen

Tlf. 99 00 67 97

E-post: gard3105@osloskolen.no

Avdelingsleder realfag, elever på VG2

Eirik Naalsund Gjølberg

Tlf. 95804874

E-post: eigja003@osloskolen.no

Avdelingsleder samfunnsfag, elever på VG3
Thomas Peterson
Tlf. 481 34 822
E-post: thomas.peterson@ude.oslo.kommune.no

Administrativ leder
Glenn Falch
Tlf. 992 73 577
E-post: glenn.falch@ude.oslo.kommune.no

Spesped. avdeling
Barbro Parmer
Tlf. 904 05 382
E-post: barbro2011@osloskolen.no