Hovedseksjon

SSØ - Språk, samfunnsfag og økonomi

POM på opplegg i Ekebergparken

I tillegg til å kunne skaffe deg fordypning i for eksempel engelsk, kan du velge blant en rekke fag som gir deg større innsikt i hvordan ulike sider ved samfunnet, næringslivet, organisasjoner og institusjoner er bygd opp og fungerer. Ingen studier har spesifikke krav om at du må ha hatt noen av disse fagene på videregående skole. Likevel opplever veldig mange som studerer et bestemt fag eller fagområde at det er en stor fordel å ha hatt fordypning i nettopp dette faget på videregående.

 

Fagtilbud på Språk, samfunnsfag og økonomi