Om idrettsfag

Idrett

Du vil få en variert skoledag i et trygt og svært godt sosialt skolemiljø. Du vil få lærere som er opptatt av at du kan kombinere idrettslig utvikling med utdanning som gir studiekompetanse. Vi arbeider målrettet for at du skal oppleve glede, mestring og variasjon i din idrettslige utvikling. Lærerne våre har høy idrettsfaglig kompetanse og trenererfaring, samt at de samarbeider tett for å gi en helhetlig og best mulig oppfølging av hver enkelte elev.

Du vil få svært gode treningsforhold. Skolen disponerer Ekeberghallen, kunstgressbanen og uteområdene rundt Ekeberghallen. Vi har store uteområder i nærheten av skolen (Lambertseter stadion, området rundt Østensjøvannet, Østmarka) og vi benytter også Lambertseter svømmehall, Lørenhallen og andre arenaer for kurs og trening. Skolen har en egen treningsavdeling med stort og velutstyrt vektrom, spinningrom og andre aktivitetsrom. 

Du vil få flere fine turer i friluftsliv, blant annet kanokurs, fjellkurs og rafting. Du kan velge hvilken idrett du vil fordype deg i dersom du velger programfaget Toppidrett. Du kan velge mellom flere valgfrie programfag fra ST dersom du ønsker å erstatte Toppidrett eller Breddeidrett med fordypning innen Studiespesialiserende programfag. Her er mulighetene mange! Vi har god søkning, motiverte elever og lange tradisjoner som idrettslinje.

Velkommen til oss!

Fag på idrett

  • Treningslære
  • Aktivitetslære
  • Idrett og samfunn
  • Treningsledelse
  • Lederutvikling
  • Friluftsliv
  • Breddeidrett
  • Toppidrett - alle idretter, særlig fotball og håndball
  • Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, geografi, historie,religion
Drawing of a city