!
!

VIKTIG MELDING

fra Utdanningsetaten

Digital undervisning i uke 4

Videregående skoler og voksenopplæringen skal kun ha digital undervisning fra mandag 25. januar–fredag 29. januar.