Hovedseksjon

Veiledning av kolleger og studenter

Praksisstudenter fra UiO

Vi reflekterer sammen 

To og to lærere observerer undervisningen til hverandre minst en gang i høstsemesteret og en gang i vårsemesteret. Før klasseromsobservasjonene gjennomføres det en førsamtale, der det blant annet avklares hva som skal være fokus for klasseromsobservasjonen, hvordan vi kan observere det vi ønsker og hva som skal være spillereglene for veiledningen.

Etter klasseromsobservasjonen har vi en ettersamtale, der klasseromsobservasjonene legges fram, og vi tolker og reflekterer over dem i fellesskap. Slik blir lærerne våre støttet og bevisstgjort god undervisningspraksis, men vi blir også utfordret slik at vi kan bedre undervisningspraksisen vår!

En av våre lærere sier:

 

«Selvsagt lærer jeg mye av å samtale og reflektere med en kollega om min egen undervisning, men jeg får jo også så mange idéer og tanker når jeg sitter i klasserommet og observerer kollegaer! Jeg lærer like mye av å reflektere over andres undervisning.»

 

Støtte og veiledning som ny lærer 

Som ny lærer på Lambertseter videregående skole, er du ikke alene. Du får ved skolestart en fadder med samme fag som deg og som kan hjelpe deg med faglige spørsmål. I tillegg får du tilgang på skolens to nøkkelveiledere som kan hjelpe deg med det du måtte ønske, f.eks. hvordan få til god klasseledelse, hvordan få med seg flest mulig elever i faglig muntlig aktivitet, hvordan legge opp foreldremøter osv. Er det flere nyutdannede lærere ved skolen, blir det satt i gang jevnlige gruppemøter der den nyutdannede kan få hjelp og støtte, men vi er også opptatt av at nye lærere er viktige ressurser med fersk og oppdatert kunnskap i de ulike fagteamene på skolen.

Vi liker godt å ha studenter!

Studentene våre fra ILS gir stadig tilbakemeldinger om at de får god støtte og veiledning hos oss. Som universitetsskole tar vi hvert semester imot en stor gruppe studenter, slik at vi blir oppdaterte på ny pedagogikk og forskning. Vi har mange veiledere med lang erfaring innenfor de fleste fag, og flere av våre lærere tar etterutdanning for å videreutvikle seg som gode veiledere! Våre to nøkkelveiledere legger praktisk til rette for et lærerikt opphold for studentene, og er også tilgjengelig for å støtte studentveilederne i veiledningen av studentene.