Hovedseksjon

Om studiespesialisering

Forside ST

Du som velger studiespesialisering bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag, men på Lambertseter har vi et bredt fagtilbud slik at du kan velge fordypning i en rekke ulike fag som interesserer deg. Første året VG1 har du bare fellesfag og på VG2 kan du velge fordypning innenfor ett av følgende programområder:

På Lambertseter er vi opptatt av å se hver enkelt elev. På ST Vg1 er det to kontaktlærere per klasse. Dette gir tett og god oppfølging av den enkelte elev, spesielt det første året på videregående skole. Alle Vg1-klasser på ST reiser på en bli-kjent-tur med overnatting for å skape et godt klassemiljø så raskt som mulig i løpet av de første ukene. Dette setter gode rammer for våre elever i Vg2 og Vg3, og legger til rette for god læring i et trygt klassemiljø.

Timesoversikt

Kontakt oss: Studiespesialisering

Avdelingsleder språkfag
Caterina Engedal
Tlf. 458 76 630
E-post: caterina.engedal@osloskolen.no

Avdelingsleder realfag
Eirik Naalsund Gjølberg
Tlf. 958 04 874
E-post: eirik.gjolberg@osloskolen.no

Avdelingsleder samfunnsfag
Sverre Julsrud Kristiansen
Tlf. 916 80 637
E-post: sverre.a.kristiansen@osloskolen.no

Studieleder
Anne Line Kjærgård 
Tlf. 911 32 865
E-post: anne.kjargard@osloskolen.no