Hovedseksjon

Eksamen

Eksamen

Siste info om eksamensavviklingen under koronakrisen

Les mer om avlyst eksamen for våren 2020:https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/

 

Eksamen

Alle ordinære eksamener avholdes i skolens lokaler. Eksamensformen kan være skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk. Les mer på Oslo kommune sine nettsider. For oppmelding som privatist må eleven selv kontakte Privatistkontoret, unntaket er eksamen i morsmål eller andre særskilte eksamener der skolen samlet melder opp kandidater.

Eksamensplanen med datoer for skriftlige eksamener finner du på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. Her ligger også tidligere gitte eksamensoppgaver og -veiledninger.

Offentliggjøring av eksamenstrekk skriftlig er 15. mai 2019. Datoer for muntlige eksamener offentliggjøres i løpet av april 2019.

 

Vitnemål

Vitnemålet er dokumentasjon på et fullført og bestått videregående opplæringsløp som gir studiekompetanse (ref. Utdanningsdirektoratet). Inntil alle fag og eksamener er bestått kan du få utskrift av et kompetansebevis.

Vitnemålene overføres elektronisk til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Du kan lese mer om søknad til høyere utdanning og selv se vitnemålet ditt på Samordna opptak sine nettsider. Oslo kommune har også ytterligere informasjon om vitnemål.