Hovedseksjon

Eksamen på Lambertseter

Lærer og elever samarbeider Foto: T.A.Bordervik

Eksamen

Kunngjøring av skriftlig eksamenstrekk våren 2024 er onsdag 15. mai kl 09:00. Elevene får beskjed om utfallet av trekket i VIS (VismaInSchool). Muntlig eksamen vil avholdes i perioden 31.05-20.06.

Det er ulikt trekk for trinnene. VG3-elevene kommer opp i fire eksamener, en av dem er eksamen i norsk hovedmål den 22. mai som alle skal ha. På studiespesialisering vil elevene komme opp i tre skriftlige eksamener og én muntlig eksamen. På idrettslinja vil elevene ha en kombinasjon av muntlig og skriftlig. Alle VG2-elever skal ha én eksamen, noen VG1-elever kommer opp i én eksamen. 

Alle ordinære eksamener avholdes i skolens lokaler. Eksamensformen kan være skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk. Les mer på Oslo kommune sine nettsider. For oppmelding som privatist må eleven selv kontakte Privatistkontoret, unntaket er eksamen i morsmål eller andre særskilte eksamener der skolen samlet melder opp kandidater.

Eksamensplanen med datoer for skriftlige eksamener finner du på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. Her ligger også tidligere gitte eksamensoppgaver og -veiledninger.

 

Vitnemål

Vitnemålet er dokumentasjon på et fullført og bestått videregående opplæringsløp som gir studiekompetanse (ref. Utdanningsdirektoratet). Inntil alle fag og eksamener er bestått kan du få utskrift av et kompetansebevis.

Vitnemålene overføres elektronisk til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Du kan lese mer om søknad til høyere utdanning og selv se vitnemålet ditt på Samordna opptak sine nettsider. Oslo kommune har også ytterligere informasjon om vitnemål.

For ytterligere spørsmål: Kontakt resepsjonen.