Hovedseksjon

Skolens profil

Lambert på tur

Skolehverdagen hos oss engasjerer og inkluderer alle. Vi skaper
opplevelser, og legger grunnlag for vennskap og minner for livet. Vi vekker interessen og tenne nysgjerrigheten for skolefagene, gjøre elevene modne og forberedte til videre studier.
Våre elever beveger seg – og får andre til å bevege seg – enten det gjelder toppidrett eller friluftsaktivitet, profesjon eller mosjon, eget beste eller folkehelse.

I et mangfoldig elevmiljø lærer elevene våre å bli selvstendige unge voksne som skaper gode resultater individuelt og sammen med andre. Våre høyt kompetente ansatte utgjør et godt lag for elevene. Vi har omsorg for og høye ambisjoner for alle, og Oslos beste resultater for andel elever som fullfører og består.

På studiespesialisering er vårt fagtilbud blandt de bredeste i Oslo, og vi tilbyr alle de mulige valgfrie fagene på idrett. Våre elever kan velge fag på tvers av våre to programområder, og vi er stolte av vår faglige kvalitet.

Visjon