Om tilrettelagt avdeling

Elevene har undervisning i egen avdeling, spesialbygd og utstyrt for multifunksjonshemmede. Avdelingen har fellesrom, musikkrom, sanserom, gymrom, terapibad, 4 klasserom for én til én undervisning samt egen personalavdeling. I tillegg har avdelingen 2 velutstyrte stellerom og utstyr for fysioterapi. Elevene har én til én undervisning med unntak av 5 fellestimer pr uke.

For å kunne tilfredstille krava til tilpasset opplæring for multifunksjonshemmede elever benytter skolen et opplæringssystem basert på dynamisk og systemisk tenkning. Opplæringssystemet Aktiv Læring er utviklet av Dr. Lilli Nielsen, Danmark, og blir i dag benyttet over hele verden for disse elevene.

Utgangspunktet er at alle multihandikappede elever har en langsom læringstakt, men lærer på samme måte som andre på tilsvarende funksjonsnivå, og de lærer best gjennom sin egen aktivitet. Med utgangspunkt i grundig kartlegging tilpasser vi læringsmiljøene individuelt til hver enkelt elev. Videoopptak blir benyttet for evaluering av læringsmiljø og elevenes læringsresultat.

Vi benytter dynamiske hjelpemiddel, som setter elevene i stand til å lære seg motoriske ferdigheter gjennom sin egen aktivitet samtidig som de leker og eksperimenterer med objekter og gjenstander i det fysiske miljøet.