Støtte fra Lånekassen

Logo Statens Lånekasse

Den enkleste måten å søke stipend på, er i vigo.no samtidig som du bekrefter at du mottar skoleplassen. Det er også mulig å søke fra hjemmesiden til Statens Lånekasse . Her kan du også finne igjen søknaden din når du logger på Dine sider og se om den er behandlet ferdig. Lånekasse vurderer samtidig om du har krav på andre typer stipend. 

Pass på hvis du har høyt fravær, endrer fag eller avbryter utdanningen

  • Du må melde fra til Lånekassen med en gang hvis du
  • slutter eller tar en pause i utdanningen
  • bytter skole eller studieretning
  • flytter hjem til foreldrene dine

Skolen melder fra til Lånekassen hvis du

  • har stort fravær
  • slutter i et fag
  • får fritak fra et fag

Hvis du har for stort fravær, slutter i fag eller får fritak for fag, kan det påvirke hvor mye stipend du får.