Hovedseksjon

Biologi

Bilogi_fisk

Programfaget skal gi grunnlag for å bruke biologisk fagkunnskap i ulike sammenhenger, i praktiske situasjoner i hverdagen og til vurderinger av etiske spørsmål. Gjennom programfaget biologi skal eleven bli bevisst på at mennesket er en av mange arter, at det er en vekselvirkning mellom menneskene og naturen, og at biologisk kunnskap er en vesentleg forutsetning for en bærekraftig forvaltning av naturressurser og naturmiljø.

Programfaget gir grunnlag for videre studier innen biologi og biologirelaterte område. Samtidig skal opplæringen legge vekt på de allmenndannende sidene ved biologifaget, som biologisk kunnskap knyttet til miljøutfordringer, bærekraftig utvikling, bioteknologiske spørsmål og spørsmål knyttet til kropp og helse.

Programfaget skal gjøre bruk av naturen som læringsarena og på den måten legge et grunnlag for å oppleve glede og undring over naturen og respekt for den. For å utvikle kunnskap om metoder og tenkemåter i biologi er det nødvendig å arbeide både praktisk og teoretisk med programfaget. Vekselvirkningen mellom teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter og opplevelser fra laboratorium og feltarbeid er grunnleggende for biologisk forståelse.

Biologi

HOVEDOMRÅDER BIOLOGI 1

 • Den unge biologen
 • Cellebiologi
 • Fysiologien til mennesket
 • Funksjon og tilpassing
 • Biologisk mangfold

HOVEDOMRÅDER BIOLOGI 2

 • Den unge biologen
 • Energiomsetning
 • Genetikk
 • Bioteknologi
 • Økologi
 • Evolusjon