Hovedseksjon

Informasjonsteknologi

Interesserte realister

Fagenes relevans og sentrale verdier

Informasjonsteknologi handler om å forstå og utvikle informasjonssystemer. Programfaget skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter innenfor informasjonsteknologi, og skal også bidra til forståelse av hvordan informasjonsteknologi påvirker individ og samfunn. Faget skal styrke elevenes digitale kompetanse og forberede dem til å ta begrunnede valg for å benytte informasjonsteknologi i videre studier og arbeidsliv. Faget skal videre forberede elevene til et framtidig samfunns- og arbeidsliv som krever at de kan forstå, bruke og utvikle informasjonsteknologi.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Informasjonsteknologi skal bidra til skaperglede og kreativitet gjennom å bruke varierte og praktiske arbeidsmetoder og problemløsingsstrategier. Faget skal også bidra til at elevene reflekterer over hvordan teknologien påvirker samfunnet, og over etiske problemstillinger og demokratiske verdier som er relevante for denne påvirkningen. Informasjonsteknologi skal legge til rette for en undersøkende og systematisk tilnærming til teknologi, fremme elevenes forståelse av vitenskapelige framgangsmåter og stimulere til kritisk tenkning.

Standpunktvurdering

• Informasjonsteknologi 1: Eleven skal ha én standpunktkarakter.
• Informasjonsteknologi 2: Eleven skal ha én standpunktkarakter.

Eksamen for elever

  • Informasjonsteknologi 1: Eleven kan trekkes ut til en muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen skal ha forberedelsesdel.
  • Informasjonsteknologi 2: Eleven kan trekkes ut til en skriftlig eksamen eller en muntlig-praktisk eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig-praktisk eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Skriftlig og muntlig-praktisk eksamen skal ha forberedelsesdel.

Les mer her:

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-informasjonsteknologi/ul/v.st/v.inf01-02 

Fra læreplanen

Kjerneelementer

  • Kreativ problemløsing
  • Teknologi, individ og samfunn
  • Modellering og programmering
  • Digital representasjon og informasjonsutveksling

Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap