Informasjonsteknologi

Informasjonsteknologi

Programfaget skal gi trening i kreativ tenkning og problem­løsning og i å formulere presise beskrivelser og finne generelle mønstre. Programfaget skal bidra til å gi innsikt i hvordan informasjon i form av tall, tekster, bilder, grafikk, film, lyd og ani­ma­sjoner kan struktu­reres og behandles automatisk som data, og hvilke krav det setter til datamaskiner og annet digitalt utstyr.

Opplæringen legger vekt på å konstruere IT-løsninger, og informasjonsteknologi er derfor på mange måter et praktisk fag. Det skal legges til rette for kommunikasjon og samarbeid i programfaget. Programfaget informasjonsteknologi er et realfag, men det har også sterke koblinger til mediefag, samfunnsfag, økonomi, språkfag og formgivingsfag. Programfaget kan derfor gi et godt grunnlag for studier innen ulike fagområder og for videreutvikling av kompetanse i yrkeslivet.

Informasjonsteknologi består av to programfag: informasjonsteknologi 1 og

informasjonsteknologi 2. Fagene er bygd opp slik at de kan velges uavhengig av hverandre.

Informasjonsteknologi

HOVEDOMRÅDER INFORMASJONSTEKNOLOGI 1

  • Digital samtid
  • Nettsteder og multimedieutvikling
  • Databaser

HOVEOMRÅDER INFORMASJONSTEKNOLOGI 2

  • Planlegging og dokumentasjon
  • Programmering
  • Multimedieutvikling