Hovedseksjon

Matematikk R og S

Matematikk

MATEMATIKK REALFAG

Et viktig formål med programfaget er å skaffe den matematiske kompetansen som er nødvendig for å opprettholde og utvikle et høyteknologisk samfunn. Programfagets egenart skal bidra til forståelse av matematikkens betydning i vår kultur og til utvikling av argumenterende, analyserende og utforskende ferdigheter. Programfaget har derfor både et nytteperspektiv og et dannelsesperspektiv i sitt formål.

Programfaget matematikk for realfag gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk.

Arbeid med programfaget skal gi en innføring i logisk og analytisk tankegang med vekt på matematisk argumentasjon og framstillingsform, samtidig som elevene gjennom anvendelse får trening i sentrale metoder.

Matematikk for realfag består av to programfag: matematikk R1 og matematikk R2.

Matematikk R2 bygger på matematikk R1, som igjen bygger på matematikk Vg1 T.

MATEMATIKK SAMFUNNSFAG

Et viktig formål med programfaget er å skaffe den matematiske kompetansen som er nødvendig for å opprettholde og utvikle et høyteknologisk samfunn. Programfaget gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen en rekke sentrale samfunnsområder Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk.

Arbeid med programfaget gir øvelse i modellering. Det skal gi elevene anledning til å uttrykke praktiske problemer og fenomener fra virkeligheten i et matematisk formelspråk og deretter behandle dem ved hjelp av matematiske metoder.Disse ferdighetene skal gi elevene en nøkkel til å forstå og analysere viktige samfunnsproblemer. Matematikken blir på den måten et hjelpemiddel både innenfor økonomi og på samfunnsområder som helse, miljø og globalisering. Programfaget har derfor både et nytteperspektiv og et dannelsesperspektiv i sitt formål.

Matematikk for samfunnsfag består av to programfag: matematikk S1 og matematikk S2.

Matematikk S2 bygger på matematikk S1.

Matematikk R

HOVEDOMRÅDER R1

 • Geometri

 • Algebra

 • Funksjoner

 • Kombinatorikk og sannsynlighet

HOVEDOMRÅDER R2

 • Geometri
 • Algebra
 • Funksjoner
 • Differensiallikninger

Matematikk S

HOVEDOMRÅDER S1

 • Algebra
 • Sannsynlighet
 • Funksjoner
 • Lineær optimering

HOVEDOMRÅDER S2

 • Algebra
 • Funksjoner
 • Sannsynlighet og statistikk