Hovedseksjon

Programmering og modellering X

Robot

Den digitale teknologien har hatt en enorm utvikling de siste tiårene. Vi er i dag omgitt av gjenstander og systemer som er bygget på digital teknologi. Felles for slike teknologier er at de er programmert av mennesker. Programmering og modellering vil derfor være viktig for den videre utviklingen og vil være med på å kunne sikre vår velferd.

Programmering og modellering skal gi en innføring i algoritmisk tankegang og gjøre elevene i stand til å bryte natur- og samfunnsvitenskapelige problemer ned i delproblemer. Faget skal gi en innføring i numeriske metoder og sammenligne numeriske og analytiske metoder i matematikk.

Et viktig formål med faget er å åpne for utforsking innenfor realfagene. Faget skal legge til grunnlag for kreativitet, kritisk sans og metodeinnsikt i realfagene. Videre skal faget gi et grunnlag for videre studier og arbeidsliv innen realfag.