Hovedseksjon

Markedsføring og ledelse

Markedsføring og ledelse

Faget skal gi kunnskap om og praktisk innføring i sentrale markedsføringsteorier, markedsstrategier og problemstillinger knyttet til personalledelse. Markedsføring og ledelse skal gi innblikk i hvordan organisasjoner arbeider for å synliggjøre tilbud og påvirke forbruket, og bidra til økt forståelse for hvilken rolle organisasjoner spiller i samfunnet. Markedsføring og ledelse skal utvikle kunnskap om hvordan en organisasjon fungerer internt og eksternt, og synliggjøre det samfunnsansvar en organisasjon har.

Faget skal utvikle forståelse for hvordan teoriene kan anvendes til å utarbeide konkrete markedsføringsstrategier og iverksette tiltak. Videre skal faget gi innsikt i hva menneskelige ressurser betyr i en organisasjon, og hvordan ledelse utvikler og setter rammer for den. Opplæringen i faget skal stimulere læringsviljen gjennom en nær tilknytning til næringslivet, og motivere til videre studier, entreprenørskap, arbeid og livslang læring.

Markedsføring og ledelse består av to programfag: markedsføring og ledelse 1 og markedsføring og ledelse 2. Markedsføring og ledelse 2 bygger på markedsføring og ledelse 1. 

Hovedområder markedsføring og ledelse

HOVEDOMRÅDER MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1

  • Marked og målgrupper
  • Psykologi og kjøps­atferd
  • Situasjons­analyse og markeds­informasjon
  • Konkurranse­midlene
  • Organisasjon og ledelse

 

HOVEDOMRÅDER MARKEDSFØRING OG LEDELSE 2

  • Situasjons­analyse og markeds­informasjon
  • Konkurranse­midlene
  • Personalutvikling og ledelse
  • Markeds­strategi og markedsplan­legging
  • Etikk og samfunns­ansvar