Hovedseksjon

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi

Hvorfor er renta høy eller lav? Hvor mye bør man bruke av oljefondet? Kan man regulere arbeidsledighet?

Samfunnsøkonomi skal gi eleven kompetanse i økonomisk politikk og teori. Videre skal faget utvikle forståelse for hvordan penge- og finanspolitiske virkemidler kan brukes for å nå økonomiske og politiske målsettinger. Samfunnsøkonomi skal bidra til å gi innsikt i økonomiske prosesser og sammenhenger både nasjonalt og internasjonalt. Videre skal faget motivere for samfunnsengasjement og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Samfunnsøkonomisk forståelse vil gi et bedre grunnlag for å delta i samfunnsdebatten og foreta økonomiske valg. Samfunnsøkonomi er derfor også et allmenndannende fag.

Samfunnsøkonomi skal bidra til økt forståelse av sammenhengen mellom samfunnsøkonomiske prioriteringer og den enkeltes levekår. Faget skal også bevisstgjøre eleven i spørsmål som gjelder ressursbruk, miljø og bærekraftig utvikling. Samfunnsøkonomi vil kunne gi et godt grunnlag for deltakelse i arbeidslivet, videre studier og livslang læring.

Samfunnsøkonomi består av to programfag: samfunnsøkonomi 1 og samfunnsøkonomi 2. Samfunnsøkonomi 2 bygger på samfunnsøkonomi 1.

Hovedområder samfunnsøkonomi

HOVEDOMRÅDER I SAMFUNNSØKONOMI 1

 • Markedsteori
 • Nasjonal-regnskap og økonomisk vekst

 • Arbeidsmarked og arbeidsledighet
 • Prisvekst og pengepolitikk
 • Inntektsfordeling og miljøproblemer
 • Internasjonal økonomi

 

HOVEDOMRÅDER I SAMFUNNSØKONOMI 2

 • Markedsteori
 • Økonomisk vekst
 • Arbeidsledighet og økonomisk politikk
 • Inntektsfordeling og miljøproblemer
 • Internasjonal økonomi