Hovedseksjon

Digital ÅPEN SKOLE

To. 28.1.

18:0019:00

To av våre elever vil guide deg gjennom "alt" Lambertseter har å by på. Vi skal se på annerledesdager, god undervisning, Wall of Fame, skolens innsamlingsprosjekt, fagtilbud og mye mye mer. Underveis er det også musikalske bidrag med elever. Vi gleder oss til å vise frem Lambertseter videregående skole.   

Sendingen vil starte 18.00, og vare i ca 45 minutter. Underveis i sendingen og etterpå er det mulig å stille spørsmål i chatten.

Her er lenken til arrangementet: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjNlMmJhYzMtOGY4NC00YzkzLTk2NWYtNjIxODM2NzMwN2Q0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a5a66368-d49e-4bf5-af9a-6ccbf48e6655%22%2c%22Oid%22%3a%22ad40abfe-0c5e-4e88-b3ed-3106aecf41a5%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d