Hovedseksjon

Foreldremøte på vg1 og vg2

On. 14.2.

0:000:00

Vi inviterer til samtaler med faglærere. 

Kl. 1600 – 1700: Korte samtaler med kontaktlærere, faglærere, rådgiver og skolens ledelse

Kl. 1700 – 1800: Foredrag med Willy Pedersen om «russ og rusproblematikk» i skolens aula

Kl. 1800 – 1900: Korte samtaler med kontaktlærere, faglærere, rådgiver og skolens ledelse

Lærerne vil være tilgjengelige på skolen i tidsrommet kl. 16-19. Som foresatt trenger du ikke å gjøre en forhåndsavtale med lærer.

Alle elever er velkomne til å delta, men det er ikke obligatorisk. Før møtet oppfordrer vi deg som foresatt til å gjøre deg kjent med elevens timeplan og klassetilhørighet. Denne finner du i Visma InSchool (VIS).