Hovedseksjon

Brann i skolens gymsal

Brann

Oppdatert informasjon torsdag 27. april

 

Oppklaring:

Vi har i dag blitt informert av politiet om at de nå har oversikt over brannhendelsen, at brannen var påsatt og at de har mistenkte i saken. Dette er flere unge under kriminell lavalder. Politiet er nå i dialog med dem og deres nærmeste. Politiet forteller oss at vi kan være trygge på at dette var en en-gangs hendelse og at de som mistenkes i saken nå følges opp videre. Vi kan derfor at vi kan gå videre med vanlig skole; eksamen, russetid og alt som hører våren til. Og så skal vi jobbe med nye finne nye idrettsarenaer. Det er, midt oppi det triste ved dette, også godt å kunne se framover.

 

Test av brannalarmene:

I etterkant av brannen har Oslobygg gått gjennom hele brannalarm-systemet på skolen og vi skal derfor gjennomføre en sjekk av alarmsystemet i morgen kl. 12.00. Det er ikke en brannøvelse og ingen skal evakuere bygget. Vi skal kun sjekke lyden.

 

Tusen takk:

Og stort takk til alle sammen for at dere har vært så omtenksomme, greie og samarbeidsvillige i dagene etter brannen. Dere imponerer! ❤️

 

Oppdatert informasjon onsdag 26. april:

Politiet tilbrakte store deler av dagen i dag (onsdag) på branntomten, og ettermiddag fikk vi beskjed om at politiet er styrket i sin mistanke om at brannen var påsatt.

Vi har i ettermiddag vært i tett kontakt med både Politi og med Utdanningsetaten og i samråd med dem har vi besluttet å opprettholde ordinær drift og undervisning på skolen. Vi er glade for at politiet er så tydelige på at det er trygt å opprettholde normal drift på skolen.

Samtaler:

Vi fortsetter med å sette inn ressurser til samtalemottak i Loungen for alle elever som ønsker å ta en prat. Kristeteamet i Utdanningsetaten kobles også på og står klare til å bidra ved behov. Kom til oss i Loungen eller send oss en melding dersom du har behov for ekstra støtte og noen å snakke med. Det er helt innafor og veldig naturlig.

Vekter: 

Gymsalen skal nå nærme seg ferdig sikret, men vi velger likevel å beholde en vekter på skolen. Hen skal fungere som brannvakt i et par dager framover.

Vi håper alle elever har det etter forholdene bra. Er det noe dere er bekymret for er det bare å ta kontakt med oss. Vi kommer med mer informasjon når vi vet mer.

Ordinær timeplan:

Velkommen til skolen til vanlig tid i morgen.

Ta godt vare på hverandre og ha en fin kveld alle sammen.

Oppdatert informasjon 25.april

Vi startet dagen med å informere ansatte og elever om status. Det ble gjennomført fem informasjonsmøter med ansatte og deretter med elevene. Etter gjennomførte møter gikk elevene til ordinær undervisning. Heldagsprøver og andre vurderinger ble gjennomført som planlagt.

Oppfølging av elever og ansatte:

Skolehelsetjenesten, rådgivere og ledelsen har vært tilgjengelig for samtaler med elever i dag og vi har hatt fine samtaler med flere elever i løpet av dagen. Andre elever har tatt kontakt med oss for å formidle informasjon de har om hendelsen i går. Politiet er blitt kontaktet i den forbindelse. Med tanke på hvor kraftig denne brannen var og omfanget av den fremstår elevene både som rolige og fattede. Vi kommer likevel til å ha et fortsatt fokus på å være i god dialog med elevene og skolehelsetjenesten og rådgiverne vil være tilgjengelige for samtaler med alle de elevene som ønsker det.

Kontroll av ventilasjon i hovedbygget:

Selv om hovedbygget er uberørt av brannen valgte Oslobygg i dag å sjekke ventilasjonsanlegget. De fant ingen sot-dannelse i anlegget med de har i samarbeid med Utdanningsetaten likevel valgt å bytte alle filtrene i ventilasjonsanlegget. Dette arbeidet ble påbegynt i dag tidlig og de skal de etter planen bli ferdige i løpet av kvelden.

Godt samarbeid med Utdanningsetaten:

Vi i ledelsen er i gang med å se etter muligheter for alternative idrettsflater neste skoleår. Vi er opptatt av å godt samarbeid med Utdanningsetaten i dette arbeidet og er i gang med å avtale møter med dem om dette. 

Gode naboer og medmennesker:

Vi har fått mange hyggelige henvendelser fra nærmiljøet, idrettsmiljøet og samarbeidspartnere som sender omtanke og forslag til ting de kan bidra med. Også skolebyrå for Oppvekst og Kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll har tatt kontakt med oss og formidlet støtte. Vi opplever all støtte som både veldig hyggelig, rørende og til god hjelp.

Vi følger ordinær timeplan framover:

Alt i alt har dette vært en spesiell dag som heldigvis har kunnet blitt gjennomført som tilnærmet ordinær skoledag. Fremover følger vi ordinær timeplan i alle klasser. Dersom det for noen klasser mot formodning skulle komme endringer i timeplanen vil de det gjelder få beskjed om det.

 

Ta kontakt med oss om det er noe dere lurer eller tenker på.

 

Informasjon mandag 24. april:

Brannen er nå slukket og brannvesenet driver nå etterslukking. Heldigvis er ingen elever eller ansatte meldt skadet. Politi og Oslobygg jobber nå med sikring av bygget. Det vil bli satt inn døgnvakt med vektere rundt bygget til bygget er ferdig sikret. Det vil antagelig ta et par dager.

Øvrige skolebygg er ikke berørt av brannen. Etter å ha fått klarsignal fra brann og politi kan undervisningen i hovedbygget gjenopptas fra i morgen. Vi gjør likevel noen små endringer i morgen tirsdag 25. april.

Vi starter dagen med å samles trinnvis i aulaen.

  • Vg1: oppmøte kl. 09.00 i aulaen.
  • Vg2: oppmøte kl. 09.20 i aulaen.
  • Vg3: oppmøte kl. 09.40 i aulaen.
  • Tilrettelagt avdeling har oppmøte til vanlig tid på egen avdeling

Etter informasjonsmøtet går alle elever tilbake til ordinær undervisning og annen planlagt aktivitet.

Skolehelsetjenesten, rådgivere og ledere vil være tilgjengelige for alle elever som trenger samtaler og oppfølging i de nærmeste dagene.

Er det noe dere annet dere lurer på ta kontakt med skolen.