Hovedseksjon

Et unikt møte i en historisk tid

Bilder med Stoltenberg

Sønstebyprisen for 2023 gikk til NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, og elevene i programfaget politikk og menneskerettigheter var så heldige å bli invitert til utdelingen som foregikk i Fanehallen i Akershus festning.

Under mottakelsen fikk elevene møte mange sentrale aktører i norsk politikk og samfunnsliv, og talene under selve utdelingen ga unike faglige innblikk. Etter utdelingen kom Jens Stoltenberg bort til klassen og alle fikk håndhilse og ta bilder sammen, dette var så gjevt at også rektor og faglærer fikk være med. Dette var stort, og satte i gang spennende diskusjoner i klasserommet.