Hovedseksjon

FAQ om Lambertløpet og innsamlingsdagen fredag 25.november 2022

Barn fra School of Hope

Hva er planene for innsamling? 

Tirsdag 13.desember?: Lambertløpet. Elevene og lærerne krabber/går/løper/danser for en god sak. Kort fortalt: Løpet varer i 15 minutter. Rundene er cirka 340 meter. Elevene og lærerne skaffer seg sponsorer som sponser dem per fullførte runde. Eksempelvis: Mamma sponser sønn med 20 kroner per runde. Sønn løper 4 runder. Mamma vipser over 80 kroner til skolens vipps.nr: 65 99 72. Det vil være kiosksalg, premier i ulike kategorier og tema for løpet. Mer info på skolens Instagram og Teams.  

Fredag 25.november: Innsamlingsdagen. Elevene får arbeidstrening og gir inntekten til skolens innsamlingsprosjekt. Eller man kan delta på alternativt opplegg på skolen fra 10.00-16.00.  

 

 

Hvilket nummer skal man vippse til?  

Inntekter både fra Lambertløpet og arbeidstreningsdagen skal vippses til skolens eget vipps.nr: 6599 72 og merkes med «Palestina-prosjektet». Ta kontakt med skolen ved eventuelle spørsmål.  

 

Hva er tanken bak innsamlingsdagen? 

Dagen er ment som en dag der elevene gir av seg selv - i form av et dagsverk til en veldedig organisasjon. Skolens elevråd har bestemt at dette er "Prosjekt Palestina". Gratisskoleprinsippet gjelder også i denne innsamlingsaksjonen. Forutsetningen vi bygger på er at elevene har skaffet seg en jobb eller dugnadsarbeid i løpet av høsten - og derfor er beløpet ment å være "verdien av et dagsverk" som elevene kan be om utbetalt av en arbeidsgiver. Det er ikke meningen at elever skal betale kr 300 kr for ikke å få fravær. Vi har sagt at elever som ønsker dette kan ha lotteri, eventuelt selge kake og kaffe en dag eller lignende. Det er dessuten et alternativt opplegg på skolen for elever som ikke har skaffet seg jobb eller ønsker å samle inn penger selvstendig. For disse elevene er det obligatorisk oppmøte fra 10.00-16.00 fredag 25.november. 

 

Hvorfor akkurat 300 kroner? 

OD opererer med 300 for ungdomsskoler og 400 for videregående skoler. Vi har landet på 300 på Lambertseter i år. 300 er en sum som vi mener en arbeidsgiver burde være villig til å gi for en dags arbeid. Så for 7,5 timer, som er det er dagsverk regnes som, vil elevene kunne opparbeide seg arbeidserfaring og hjelpe ungdommer i en vanskelig situasjon. Et dagsverk for solidaritet, der 300 kroner er forventet.  

Hva går prosjektet ut på? 

Lambertseter videregående har i flere år vært samarbeidsskole med “School of Hope”, en protestantisk skole beliggende i Ramallah. Vårt prosjekt har historisk vært tilknyttet Nord/Sør-samarbeidet og den ideelle organisasjonen Right to Play. 

Det er skolens elevråd som beslutter hvilke prosjekter som skal være felles tema for den årlige innsamlingsdagen. Elevrådet vårt har besluttet at innsamlingsdagen i 2019-2022, skal gå til å bygge opp et idrettsanlegg i tilknytning til vår samarbeidsskole. Pr i dag har området der skolen ligger, ingen leke- eller rekreasjonsområder for barn og unge. Anlegget skal derfor være med å stimulere til lek og aktivitet, og komme både skolen og lokalsamfunnet til gode. 

Pengene som elevene på Lambertseter samler inn, har de siste årene også bidratt til finansieringen av en fotballskole som våre elever og deres palestinske vertskap arrangerer sammen. Under oppholdet bor Lambertseterelevene hos palestinske vertsfamilier. 

I overordnet del av alle norske skolers læreplaner, står det blant annet om demokrati og medborgerskap: Skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering. Skolen skal også skape respekt for at mennesker er forskjellige, og elevene skal lære å løse konflikter på en fredelig måte. (…)  (elevene) skal øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet. Gjennom arbeidet med temaet skal elevene lære hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og vedlikeholdes. 

Vårt prosjekt i Ramallah ligger i et svært konfliktfylt område av vår del av verden. Konflikten har dype historiske, politiske og religiøse røtter, og vi er opptatt av å gi elevene god kunnskap om bakgrunnen for konflikten i forkant av reisen. Kunnskap er viktig for å forstå og forebygge fordommer. Selv om vi samarbeider med en protestantisk skole i vårt prosjekt, vil elevene våre møte perspektiver fra alle de tre religionene islam, kristendom og jødedom. Vi er opptatt av å vise et nyansert bilde av konflikten, og under oppholdet besøker delegasjonen ulike områder og museer både i Palestina og Israel. Skolen bestreber at elevene våre skal få større innsikt i de menneskelige sidene ved en konflikt, gjennom god og nyansert kunnskap, programmet vi legger opp og gjennom ulike personlige møter. 

 

Hvordan har elevene fått informasjon om prosjektet og innsamlingsdagen? 

Alle elever på alle trinn har fått informasjon via Teams. Der har en elevgruppe laget en informasjonsvideo om selve prosjektet og opplegget i innsamlingsuken. Det er også lagt ut skriftlig informasjon som elevene kan støtte seg på når det gjelder å gi informasjon om prosjektet til andre. Eksempelvis potensielle arbeidsgivere. 

I tillegg har det kommet informasjon om arbeidstreningsdagen, prosjektet og andre relevante ting gjennom skolens sosiale medier, skolens hjemmeside og foredragene. Det er gitt ut informasjon om at elever som selv ikke klarer å skaffe jobb for en dag, må gi beskjed om dette slik at skolen kan bistå i å skaffe jobb. Det vil som sagt være et alternativt opplegg på skolen fra 10.00-16.00 fredagen 25.november - for elever som heller vil delta på dette.   

 

Vi ønsker alle lambertelvene lykke til i arbeidslivet fredag 25.november og håper så mange om mulig vil være med å løpe for en god sak 13.desmeber!