Hovedseksjon

Skolestart 2023

Foreldremøte vg2

Alle foresatte til elever på VG1 og nye elever på VG2/VG3 ønskes velkommen til foreldremøte onsdag 16. august kl. 18.00-19.00.

Der vil dere vil få viktig informasjon om skolen, bli bedre kjent med hvordan vi jobber og få praktisk informasjon rundt oppstarten av skoleåret. Rådgivere, avdelingsleder og rektor vil være tilgjengelig hvis man har spørsmål knyttet til klasser, fag og læringsmiljø. Hvis ønskelig kan man også få en kort omvisning på skolen på slutten av møtet. 

Velkommen til oss! 

Skolestart 2023

De ulike trinnene starter til ulike tidspunkt mandag 21.august:

VG1 - 09.00-14.00

VG2 - 10.00-14.00

VG3 - 11.00-14.00

PP fra foreldremøtet