Hovedseksjon

Foreldremøte på VG3 høsten 2022

Rektor Kathrine Reine

Tidspunkt: 13.10.22 kl 17:30 til 18:30

Sted: Skolens aula

Innholdet er som følger: Kathrine Reine, skolens nye rektor, ønsker velkommen. Trinnlederne på studieforberedende og idrett informerer om skoleåret og undervisningspraksis. Studieleder informerer om eksamen og vitnemål. Rådgivere på studieforberedende og idrett informerer om skolens karriereveiledning og oppfølging av elever over 18 år.

Det blir anledning til å snakke med skolens ledelse og rådgivere etter møtets slutt.

Vennlig hilsen,

Skolens ledergruppe

Presentasjon fra møtet