Hovedseksjon

Foreldremøte VG3

foreldremøte i aula

Vi inviterer alle foresatte for elever på Vg3 til foreldremøte.
Tema for møtet er: 

  1. Eksamen
  2. Vitnemål
  3. Russetid
  4. Veien videre etter videregående skole

Velkommen til møte!