Hovedseksjon

Digitalt foreldremøte med politiet

FOTO: Politiet

Politiets Nettpatrulje Oslo, Asker og Bærum inviterer alle foresatte til å delta på felles digitalt foreldremøte torsdag 13. juni klokken 19:00.

Her kommer de til å snakke om politiets tanker og bekymringer rundt ungdommens bruk av sosiale medier og internett.

Temaer som blir tatt opp vil være bildedeling, mobbing på sosiale medier og seksuell utpressing på nett.

Med på møtet er Siri som jobber ved avsnitt for internettrelaterte overgrep (IRO) og som vil snakke om hva de ser og gi råd til foreldre.

Det digitale foreldremøtet vil bli tilgjengelig på politiets Facebook og YouTube-kanal her:

https://www.facebook.com/politietoslo

Og her:

https://www.youtube.com/@Politiets-Nettpatrulje

Foredraget vil også være tilgjengelig i ettertid.