Hovedseksjon

Hvem bør bli årets hederselev?

FOTO: Sveinung Bråthen

Derfor deler vi årlig ut Lambertseters hederspris på avslutningen i Chateu Neuf.

Valget av hederselev tar utgangspunkt i at vi på Lambertseter videregående har tre gylne regler:

            Jeg er her for å lære.

            Jeg er her for å hjelpe andre å lære.

            Jeg er her for å bidra til at alle har det bra.

De tre gylne reglene speiler skolens brede samfunnsmandat. Som elev skal man både få utdannelse og dannelse.

Svært gode forbilder   

- Hederseleven har utmerket seg særlig i forhold til skolens brede samfunnsmandat og skolens oppdrag om å bidra til dannelsen av unge mennesker. De som har mottatt prisen de siste årene er svært gode forbilder for det Lambertseter ønsker å stå for, forklarer rektor Knut Jørgen Kopperud.

 Statuttene til hedersprisen er som følger:

            Hedersprisen tildeles etter kriteriene: "de tre gylne reglene".

            Hedersprisen tildeles en avgangselev (vg3-elev) hvert år.

            Alle elever og ansatte kan innstille til hedersprisen.

            Innstillingen rettes skriftlig til rektor innen 1. juni hvert år, og innstillingen skal begrunnes.

            Tildelingen bestemmes av en komite bestående av fem elevrepresentanter og fem ansatte. De ansatte er fortrinnsvis lærere med god kjennskap til elever på vg3.

            Rektor leder komiteens arbeid.

Vet du hvem som bør bli årets hederselev? Send nominasjonen til rektor Knut Jørgen Kopperud på epost innen 1. juni.